Chojnowski Park Krajobrazowy

19 lutego 2008 18:00 2008 Wersja do druku

Chojnowski Park Krajobrazowy - nowe wydawnictwa

Lasy w sąsiedztwie Warszawy do niedawna nie miały szczęścia do wydawnictw. Mimo olbrzymiego zainteresowania turystycznego i rekreacyjnego przez lata brakowało solidnych przewodników i opracowań umożliwiających odwiedzenie skrytych wśród nich atrakcji przyrodniczych i kulturowych. Ze zrozumiałych względów wyjątkiem był tu Kampinoski Park Narodowy. Szczególną pustką wydawniczą charakteryzowały się Lasy Chojnowskie, w znacznej części pokrywające się granicami z obszarem Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Na szczęście dzięki staraniom Zespołu Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego i przy współpracy z Wydawnictwami: Rewasz, Compass i Hajstra dotkliwa pustka została wypełniona. Oto na przełomie 2007 i 2008 roku pojawiły się aż trzy publikacje poświęcone temu terenowi.
Pierwszą jest przewodnik turystyczny "Chojnowski Park Krajobrazowy" autorstwa znanego propagatora turystyki Lechosława Herza. Ta blisko dwustustronicowa książka powstała przy współpracy z Oficyną Wydawniczą Rewasz. Zawiera wiele aktualnych informacji o parku i aktualną, choć bardzo ogólną barwną mapkę. Prócz walorów turystycznych szczególny nacisk położono na sprawy związane z walorami przyrodniczymi terenu oraz istniejącymi na nim formami ochrony przyrody. W oddzielnych rozdziałach omówione zostały wszystkie tutejsze rezerwaty przyrody, park krajobrazowy, pomniki przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, obszar Natura 2000, obszar ochrony uzdrowiskowej, a także Nadleśnictwo Chojnów i LKP "Lasy Warszawskie". W dość skrótowej formie omówiono historię terenu, ale wiele wątków historycznych pojawia się w dalszej części książki w opisach szlaków turystycznych. A te zajmują zdecydowaną większość przewodnika i są omówione z podziałem na szlaki piesze (z rozróżnieniem PTTK oraz tras miejskich), szlaki rowerowe, ścieżki edukacyjne ChPK, ścieżki dydaktyczne Nadleśnictwa Chojnów.
Oddzielnie omówiono też problematykę turystyki konnej, kulinarnej, samochodowej i rekreacyjnej (kąpieliska, miejsca do wędkowania). Lechosław Herz wiele miejsca poświęcił też autorskim propozycjom trzech wycieczek łączących w sobie elementy tras opisanych wcześniej i zupełnie nowych ścieżek, które warto jego zdaniem przemierzać pieszo lub rowerem. Przewodnik uzupełnia słownik krajoznawczy, w którym rozwinięte zostały wiadomości o niektórych motywach przyrodniczych i historycznych. Książkę kończą praktyczne informacje dotyczące komunikacji, noclegów i najważniejszych adresów i telefonów. Całość wydana jest w zgrabnej, kieszonkowej formie, zawiera liczne czarnobiałe ilustracje, dwie barwne wkładki i pojedyncze schematyczne mapki i plany.
   Z pewnością doskonałym uzupełnieniem przewodnika jest wydana przez Wydawnictwo Kartograficzne Compass mapa "Chojnowski Park Krajobrazowy" (ma również nieco poszerzoną wersję pt. "Na południe od Warszawy"). Podobnie jak większość pozostałych map tego wydawnictwa, tak i te, uznawane są za bardzo czytelne, aktualne i doskonale przemyślane. Zawierają liczne informacje turystyczne, naniesiono na nie wszystkie trasy turystyczne, rowerowe oraz ścieżki edukacyjne i dydaktyczne. Mocną stroną jest też opisowy informator (autorstwa współpracownika "Lasu Polskiego" - Wojciech Sobocińskiego) znajdujący się na odwrocie mapy, a poświęcony najciekawszym miejscowościom, rezerwatom i innym miejscom, które warto odwiedzić.
  Dla koneserów przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa parku Zespół Parków Krajobrazowych wydał książkę "Chojnowski Park Krajobrazowy - monografia przyrodniczo-edukacyjna". Jest to zbiór prac naukowych, pod redakcją Michała Falkowskiego, Michała Jelińskiego i Krystyny Nowackiej-Falkowskiej. Znajduję się w niej 25 artykułów autorstwa 18 osób, głównie naukowców Akademii Podlaskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. W gronie autorów znajdują się również pracownicy Urzędu Wojewódzkiego i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.
Ponad dwustustronicowa, oprawiona w twarde okładki książka szeroko omawia znaczenie Parku w systemie ochrony podstołecznej i mazowieckiej przyrody. Dość szczegółowo prezentuje również zasoby przyrodnicze ChPK. Mniej uwagi poświęca walorom historycznym czy etnograficznym. Jest to pierwsze w historii terenu przyrodnicze opracowanie naukowe oparte na najświeższej wiedzy i aktualnych wynikach badań. Co prawda książka nie omawia wszystkich aspektów znaczenia przyrodniczego obszaru oraz nie opisuje wszystkich grup organizmów zamieszkujących Park, ale wynika to z niekompletności wiedzy i braku stosownych badań. Podsumowując - jest zdecydowanie najpełniejszym i godnym polecenia kompendium wiedzy o ChPK. W sprawie monografii należy kontaktować się z Zespołem Parków Krajobrazowych www.parkiotwock.pl, zaś pozostałe wydawnictwa można zamawiać na www.rewasz.com.pl oraz www.compass.krakow.pl.
SoWa