Leśne Kompleksy Promocyjne

6 marca 2008 18:10 2008 Wersja do druku

Leśne Kompleksy Promocyjne
Krzysztof Fronczak

CILP 2007

Prawie milion hektarów lasu - tyle powierzchni zajmują obecnie leśne kompleksy promocyjne. Dlaczego i gdzie powstały, czym różnią się od pozostałych lasów Polski i jak są przygotowane do promocji leśnictwa? O tym wszystkim opowiada książka Krzysztofa Fronczaka, zastępcy redaktora naczelnego "Ech Leśnych".


Publikacja jest czymś pośrednim pomiędzy przewodnikiem a informatorem. Zawiera opisy niektórych atrakcji turystycznych i przyrodniczych, czekających na odwiedzających każdy z dziewiętnastu istniejących lkp. Omawia też zaplecze edukacyjne, którym dysponują leśnicy w nadleśnictwach tworzących kompleksy. W liczącej ponad 300 stron książce nie brakuje ogólnych danych o położeniu, warunkach geograficznych, atmosferycznych i przyrodniczych każdego lkp. Wiele miejsca poświęcono również obiektom chronionym oraz ciekawostkom historycznym i naukowym związanym z prezentowanymi terenami. Jednak do tego, by był to typowy przewodnik, brakuje opisów tras i szlaków turystycznych. Nie zaznaczono ich na poglądowych mapach otwierających opisy każdego lkp. Trzeba jednak przyznać, że gdyby dodać do książki omówienie szlaków, zrobiłaby się z niej niezbyt poręczna ,cegła". A tak mamy zgrabny, bogato i barwnie ilustrowany informator kieszonkowego formatu, który z powodzeniem może służyć zarówno turystom indywidualnym, jak i całym wycieczkom.
Na szczególne podkreślenie zasługuje obszerny, podzielony na kilka podrozdziałów wstęp. Dowiadujemy się z niego, jaka jest geneza pojęcia zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, realizowanej w polskich lasach. Sporo słów poświęcono też kryteriom wyboru i ustanawiania lkp. Autor wyjaśnia różnicę między nimi a rezerwatami czy parkami narodowymi i dokonuje wyraźnego rozgraniczenia między obszarami chronionymi a lkp, choć podkreśla również zbieżność części funkcji tych obiektów.
W książce należne miejsce znalazł katalog zadań stawianych przed leśnikami gospodarującymi w lasach wchodzących w skład lkp. Wśród nich szczególne uznanie znalazła edukacja leśna, znaczeniu której poświęcono kilka stron. Nic dziwnego, że na dalszych kartach książki można znaleźć opisy wszystkich ośrodków i izb edukacyjnych oraz ścieżek dydaktycznych powstałych w lkp. Na końcu rozdziałów zamieszczono również adresy i numery telefonów do nadleśnictw i części obiektów edukacyjnych. Książkę można zamawiać w Centrum Informacyjne LP przez stronę www.lp.gov.pl.