Ośrodki Edukacji Leśnej w Lasach Państowych

6 marca 2008 18:14 2008 Wersja do druku

Ośrodki Edukacji Leśnej w Lasach Państowych
DGLP 2007

Edukacja przyrodniczo-leśna jest jednym z najszybciej rozwijających się aspektów działalności polskich leśników. Nic zresztą dziwnego, bo społeczne oczekiwania wobec lasów są coraz większe. W tej sytuacji naturalną rzeczą jest promocja ośrodków powstałych w odpowiedzi na
to zapotrzebowanie.
Takich ośrodków jest w Lasach Państwowych 24. Działają też ponad dwie setki izb leśnych.
Opisywana publikacja zawiera informacje o wszystkich ośrodkach i wybranych 14 izbach. Opisanie wszystkich miejsc edukacji wymagać będzie sporych nakładów czasowych i finansowych, ale taki pomysł w Lasach istnieje i jak napisał we wstępie do publikacji Tadeusz Chrzanowski publikację tę traktujemy jako pierwszą próbę i swego rodzaju zwiastun opracowania docelowego, kompletnego (...). To tłumaczy niski nakład książki, ledwie 1000 egzemplarzy.


Publikacja jest w pewnym sensie przewodnikiem po ośrodkach dydaktycznych LP dla organizatorów wycieczek szkolnych. Zawiera informacje o historii obiektów, ofercie edukacyjnej, możliwościach technicznych, frekwencji odwiedzających oraz innych atrakcjach sąsiadujących z prezentowanymi ośrodkami i izbami. Oczywiście autorzy podali wszystkie kontakty do opisywanych miejsc oraz nazwiska osób odpowiedzialnych za ustalanie terminów i zakresu zamawianych przez grupy zajęć. Tam, gdzie istnieje taka możliwość, zawarto też informacje o miejscach noclegowych i wyżywieniu. Kolejne ośrodki zaprezentowano zachowując podział na rdLP i ze wskazaniem lokalizacji na niedużych mapkach poglądowych. We wstępie prócz przedmowy znalazły się opisy dwóch sztandarowych dla LP miejsc: Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie i Domu Pamięci im. Adama Loreta w Spale.
Książka jest bogato ilustrowana, zawiera
fotografie wszystkich omówionych ośrodków i izb oraz obrazy z prowadzonych w nich zajęć. Trzeba przyznać, że pomysł zebrania w jednym wydawnictwie wszystkich informacji o ofercie edukacyjnej LP jest godny pochwały. Pracownicy Dyrekcji Generalnej LP, którzy za nim stoją, powinni dołożyć wszelkich starań, by zapowiadana publikacja jak najszybciej stała się faktem i dotarła do jak najszerszej rzeszy odbiorców. W sprawie opracowania wydanego pod koniec ubiegłego roku należy kontaktować się z DGLP.
SoWa