Skarby przyrody i krajobrazu Polski

29 listopada 2008 01:00 2008 Wersja do druku

Skarby przyrody i krajobrazu Polski
Romuald Olaczek

OW Multico 2008

Dbałość o przyrodę ma w naszym kraju długą i bogatą tradycję. Prezentowana książka nawiązuje do niej w wielu momentach, poczynając od tytułu, poprzez koncepcję, a na treści kończąc. To co w swych publikacjach zapoczątkowali profesorowie Raciborski i Szafer oraz dr Jarosz, dziś ma swą kontynuację w monumentalnej publikacji profesora Olaczka, który na 768 stronach prezentuje zróżnicowanie form krajobrazu oraz różnorodność polskiej przyrody. Punktem wyjścia dla opisów jest krajowy system terenów chronionych. Książka została podzielona na kilkanaście części, z których każda ma kilkadziesiąt rozdziałów i podrozdziałów. Być może ze względu na tę liczbę, zrezygnowano z ich numeracji. Swoje miejsce znalazły tu wszystkie parki narodowe i krajobrazowe, a także rezerwaty utworzone w ich granicach oraz wokół parków. Przykro stwierdzić, ale w książce opisano też jako istniejące rezerwaty, które nigdy nie powstały (np. Bagno Całowanie).


Opisy wielu innych sprowadzają się natomiast do wymienienia jedynie ich powierzchni, roku i powodu utworzenia. Jednak w większości przypadków obiekty chronione zostały opisane dużo solidniej. Na kartach solidnej księgi wędrujemy od wybrzeża Bałtyku, przez Pomorze, Mazowsze i Podlasie, Dolinę Wisły, Polskę środkową, Wielkopolskę i Ziemię Lubuską, Dolny Śląsk, Sudety, wyżyny południa kraju, Lubelszczyznę, Roztocze, Polesie, Kotlinę Sandomierską do poszczególnych części Karpat. Prócz obiektów chronionych, pokazane zostały też wartości kulturowe wielu miejscowości, choć w ich opisach nie obeszło się od podkreślenia znaczenia przyrodniczego niektórych ich komponentów (parki, lasy, ogrody botaniczne i zoologiczne itp.). Na uwagę zasługuje również pierwszy rozdział książki, z którego poznamy wartości przyrody ocenianą z intelektualnego i moralnego punktu widzenia. Tu znalazło się również miejsce dla przedstawienia punktów stycznych dla natury i kultury, polskiego wkładu w dziedzictwo naturalne Europy, a także prezentacji rodzajów krajowych form ochrony przyrody.
Zdjęcia odgrywają w tej publikacji zdecydowanie drugorzędną rolę. Jest ich sporo, jednak nie zostały wyeksponowane w sposób albumowy, lecz stanowią jedynie ilustrację, zresztą bardzo dobrze dobraną do tekstu. Ponadto treść ilustrują mapy regionów ze wszystkimi opisanymi obiektami chronionymi oraz ważniejszymi, wspomnianymi w treści miejscowościami. Ta mająca nieco encyklopedyczny charakter książka zawiera mocno rozbudowany indeks nazw, a także bogaty spis literatury przedmiotu.
Można ją zamawiać na www.multicobooks.pl oraz www.skarbypolskiejprzyrody.pl.
SoWa