Od Szkoły Szczególnej Leśnictwa do...

4 grudnia 2008 19:03 2008 Wersja do druku

Od Szkoły Szczególnej Leśnictwa
do Wydziału Leśnego SGGW
praca zbiorowa

Wydawnictwo SGGW 2008

Książka jest niezwykle ciekawym zbiorem artykułów autorstwa znawców historii leśnego szkolnictwa wyższego. Inicjatorem jej powstania jest prof. Andrzej Grzywacz. Już w początkach lat 90. XX w. pojął trud zgromadzenia zespołu autorskiego, który opracowałby materiały, prezentując historię stołecznego szkolnictwa leśnego. Wówczas książki nie udało się wydać. Po kilkunastu latach przedsięwzięcie to znalazło swój szczęśliwy koniec. Tak obszernego i wszechstronnego opracowania nie ma bodaj żadna z krajowych uczelni leśnych. Po części dlatego, że nie mają one 190-letniej tradycji.
Publikacja zawiera 25 artykułów autorstwa Józefa Brody, Andrzeja Grzywacza, Kazimierza Heymanowskiego, Władysława Jedlińskiego, Jana Miklaszewskiego, Mariana Nowotarskiego, Ewy Polak-Pałkiewicz, Mieczysława Sicińskiego, Bohdana Szymańskiego, Władysława Węgorka, Tadeusza Wieczorka, Edwarda Więcko, Ryszarda Zaręby i Pawła Zarzyńskiego. Część materiałów została opracowana wiele lat temu, a dziś zostały przedrukowane. Dotyczą one okresów, w stosunku do których dziś bardzo trudno byłoby ustalić fakty i odnaleźć dokumenty. Dzięki temu, że niegdyś zostały one zebrane przez znanych naukowców, obecnie mamy szansę poznać fakty sprzed wielu dziesięcioleci. Inne teksty zostały opracowane specjalnie na potrzeby tej publikacji.


Książka opisuje różne aspekty edukacji. Począwszy od tła, czyli dynamicznego rozwoju gospodarki leśnej jeszcze w okresach przedrozbiorowych, przez różne uregulowania dotyczące sposobu funkcjonowania leśników, założenie i rozwój Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, po rozwój warszawskich Kursów Leśnych i Wydziału Leśnego SGGW. Publikacja prezentuje też otoczenie, w jakim rozwijała się myśl edukacyjna w Polsce.
Podaje życiorysy ważnych postaci polskiego leśnictwa (m.in. dziekanów WL SGGW), a także pokazuje, w jaki sposób współczesna nauka leśna wychodzi naprzeciw potrzeb jednoczącej się Europy.
Pomysł przygotowania i wydania historii nauczania leśnictwa w Warszawie, wydaje się bardzo dobrym, tym bardziej że został on zrealizowany w ciekawy - łączący pokolenia - sposób. Na ponad 300 stronach czytelnik otrzymuje pokaźną dawkę wiedzy, której zdobycie w czasie studiów byłoby niemożliwe. Dla byłych i współczesnych studentów Wydziału jest to również doskonała pamiątka, a także namacalny dowód tego, że zdobywając wiedzę w tak szacownej uczelni, stali się cząstką kilkusetletniej tradycji leśnictwa polskiego. Książkę można zamawiać na www.wydawnictwosggw.pl, w dziale nauki leśne.
SoWa