Atlas hub

27 marca 2009 17:28 2009 Wersja do druku

Atlas hub
P. Łakomy, H. Kwaśna
Multico 2008

Kolejna pozycja z cyklu "Poradnik leśnika" to typowy przewodnik terenowy, o czym świadczy kieszonkowy format oraz foliowana, nieprzemakalna okładka. Opisano w nim 84 gatunki grzybów nadrzewnych wraz z typami zgnilizn, których są sprawcami. Książka przybliża nie tylko konkretne gatunki, ale również biologię i ekologię grzybów potocznie zwanych hubami. Co prawda celem przewodnika nie jest prezentacja szczegółów z życia tych organizmów, ale zaproponowany przez autorów zakres wiedzy ogólnej pozwala na przypomnienie sobie wielu szczegółów. Znajdziemy tu opis specyfiki owocników nadrzewnych gatunków grzybów, dane o ich wielkości i trwałości, kształcie, budowie powierzchni i hymenoforów. Poznamy sposoby, w jaki dochodzi do zakażenia drzew, a także tego efekty, czyli rodzaje zgnilizn powodowanych przez grzyby.


Opisu poszczególnych gatunków dokonano według jednolitego schematu, rozpoczynającego się od stanowiska systematycznego i omówienia cech rodzaju, do którego przynależy dany takson lub ich grupa. Później poznajemy środowisko występowania, czyli gatunki drzew, na których mogą pojawiać się grzyby. Informacje o cechach charakterystycznych owocników siłą rzeczy są najobfitsze. Nie są to wyłącznie suche opisy wyglądu. Często opisują one różne stadia rozwoju owocnika, a czasem także inne niż wzrokowe metody rozpoznawania (np. chemiczne). W opisie każdego gatunku znalazły się również dane na temat wielkości i wyglądu zarodników, terminach ich wysypu, znaczeniu grzyba oraz stosowanych metodach ochrony przed nim. Istotne informacje znajdziemy również w uwagach do opisu każdego gatunku.
Są wśród nich liczne ciekawostki oraz ostrzeżenia przed możliwością pomylenia z innymi gatunkami. Każdy gatunek zilustrowany jest kilkoma fotografiami.
Książka z pewnością może być przydatną pomocą terenową. Ma jednak pewien mankament. Praktycznie zupełnie pomija tematykę ochrony grzybów i ich znaczenia w przyrodzie. Wydaje się, że jest to temat o olbrzymim dziś znaczeniu. Można było mu poświęcić kilka stron. Tym bardziej że w końcowej części książki kilka z nich stracono na ponowną prezentację systematyki opisanych grzybów (pierwszy raz jest ona podana przy każdym gatunku). Ten brak nie wpływa jednak na ogólną użyteczność atlasu pomagającego w rozpoznawaniu gatunków. Wartość tę podnoszą dobre zdjęcia i niezłe oddanie barw w druku. Książkę można zamawiać w Klubie Sprzedaży Wysyłkowej.