Rośliny wodne i bagienne

27 marca 2009 17:31 2009 Wersja do druku

Rośliny wodne i bagienne
Kłosowscy S. i G.

Multico 2007

Las nie jest środowiskiem jednorodnym. Pośród drzewostanów bardzo często pojawiają się inne ekosystemy, wśród których dość częste są wody i torfowiska.
To one i ich mieszkańcy nierzadko decydują o tym, że dany las uznawany jest za wartościowy pod względem przyrodniczym. Warto więc dowiedzieć się, co żyje w wodach oraz na bagnach i lepiej poznać zależności między tymi środowiskami a pozostałymi komponentami krajobrazu.
Pomocną w tym będzie prezentowana książka, napisana przez dwóch (z trzech) braci Kłosowskich. Stanisław jest profesorem botaniki na Uniwersytecie Warszawskim, Grzegorz znanym fotografem przyrody, współtwórcą (wraz z trzecim bratem Tomaszem) licznych książek. Autorzy przedstawiają nam świat roślin środowisk podmokłych i wodnych w sposób bardzo praktyczny. Zamiast skupiać się na systematycznej kolejności prezentowanej flory, pogrupowali ją pod względem środowisk występowania. Taki układ zdecydowanie lepiej sprawdza się w przypadku korzystania z książki przez osoby mniej wyspecjalizowane, ułatwiając poszukiwanie interesującego gatunku.
Mamy więc rośliny rosnące na powierzchni wody, w toni wodnej, na dnie zbiorników, a także na różnych typach torfowisk. Podzielono je również na grupy ekologiczne, np. rośliny szuwarów, rośliny swobodnie pływające itp.


Odnajdowanie różnych grup roślin ułatwiono czytelnikom również poprzez barwne zaznaczenie brzegów kartek. Opis każdej z 205 zaprezentowanych roślin zawiera informacje o środowisku, w którym można ją znaleźć, wielkości, charakterystycznym ułożeniu liści i ich kształcie, kwiatach lub kwiatostanach i okresie kwitnienia, owocach i nasionach, a także występowaniu w kraju i statusie ochronnym. Oczywiście wszystkim opisom towarzyszą zdjęcia (3-6 na każdy gatunek).
Książka zawiera również szereg bardziej ogólnych informacji, które pomagają zrozumieć znaczenie ekologiczne roślin wodnych i bagiennych, poznać ich wymagania. Stąd w pierwszej części znalazły się rozdziały opisujące przystosowania morfologiczno-anatomiczne do życia w określonych środowiskach, a także podstawowe typy siedlisk i zbiorowisk roślinnych oraz ich systematykę.
Publikacja jest typowym przewodnikiem terenowym i jak przystało na środowiska, których dotyczy - zaopatrzona została w nieprzemakalną okładkę. Leśników, którzy coraz częściej spotykają się z potrzebą inwentaryzacji różnych komponentów przyrody, powinna zainteresować. Dodajmy, że to jeden z ośmiu przewodników botanicznych wydanych w serii "Flora Polski". Książkę można zamawiać w Klubie Sprzedaży Wysyłkowej.

SoWa