Natura 2000 - Niezbędnik leśnika

9 kwietnia 2009 14:54 2009 Wersja do druku

Natura 2000 - Niezbędnik leśnika
Klub Przyrodników 2008

 Sieć Natura 2000 wkroczyła do polskich lasów na dobre. Choć już dziś lasy stanowią blisko połowę powierzchni wszystkich ostoi naturowych, wciąż trwają kolejne przymiarki do jej poszerzenia i z pewnością nie będzie to koniec procesu wdrażania tego programu. Nie wątpliwie, że na części obszarów Natura 2000 konieczne będą zmiany w podejściu do niektórych zagadnień gospodarki leśnej. Wymuszą je zapewne wymagania oparte na prawie UE, odpowiednio dostosowane do warunków krajowych. Czego mogą spodziewać się leśnicy? O tym właśnie mówi prezentowana książka.


Właściwie jest to praca zbiorowa, choć znamy jedynie autora trzeciego i czwartego rozdziału. Jest nim Paweł Pawlaczyk, zastępca przewodniczącego PROP. W dwóch pierwszych rozdziałach zebrano najważniejsze podstawy prawne dotyczące Natury 2000 w lasach (stąd brak autora). Rozdział I przedstawia wybrane zagadnienia z prawa europejskiego, II - z prawa polskiego. W obydwu przytoczone są konkretne paragrafy dyrektyw i ustaw, z których wynikają obowiązki leśnictwa wobec ochrony przyrody. Opatrzone są one komentarzami ułatwiającymi interpretację przepisów. Nierzadko są to cytaty z wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz oficjalne wytyczne Komisji Europejskiej. W rozdziale III znajdziemy wiadomości dotyczące stanu ochrony siedlisk i gatunków oraz podstawowe pojęcia wykorzystywane w planowaniu i realizacji ochrony na obszarach Natura 2000. Tym samym jest to bodaj pierwsze ogólnodostępne źródło, w którym nie tylko omówiono zastosowanie pojęcia "stanu ochrony", ale również podano konkretne wskaźniki "struktury i funkcji" dla wybranych siedlisk przyrodniczych, w tym wypadku leśnych, oraz wskaźniki "populacji i siedliska" dla wybranych gatunków. Zaprezentowano je w formie tabelarycznej, co ułatwia zrozumienie i wykorzystanie w praktyce.
Pouczający rozdział IV może mieć nie tylko znaczenie praktyczne, ułatwia zrozumienie postulatów wysuwanych przez przyrodników wobec współczesnej gospodarki leśnej. Prezentuje bowiem obawy związane z wpływem leśnictwa na siedliska i gatunki chronione. Ważną częścią tego rozdziału jest zestawienie obowiązków państwa polskiego w zakresie ochrony elementów przyrody o znaczeniu europejskim, których wykonaniem powinny zająć się również Lasy Państwowe. Podsumowując - książka jest nie tylko kompetentnym spojrzeniem na problem wdrażania programu Natura 2000 w Polsce, ale również wartościowym głosem w dyskusji nad kształtem polskiego leśnictwa i ochrony przyrody.
Można ją zamawiać na www.kp.org.pl .
SoWa