Poradnik lokalnej ochrony przyrody

9 kwietnia 2009 14:57 2009 Wersja do druku

Poradnik lokalnej ochrony przyrody
P. Pawlaczyk, A. Jermaczek
Klub Przyrodników 2009

Najlepszą rekomendacją dla "Poradnika" powinien być fakt, że jest to dodruk czwartego już wydania. Poprzednie, które aktualizowano na bieżąco wraz ze zmieniającym się prawem, znikały błyskawicznie. Dostosowanie obecnej wersji do przepisów obowiązujących od jesieni 2008 r. wymagało poprawek ponad 30% z niemal czterystu stron.
Początkowe rozdziały są wskazówką dla poszukiwaczy odpowiedzi na pytanie: co chronić? Omawiają sposoby poszukiwania wiedzy na temat wartościowych komponentów lokalnej przyrody, są też mini przewodnikiem pokazującym możliwości samodzielnego ich odkrywania. Wskazują instytucje i organizacje mogące wspomóc w ocenie wartości i wyborze metody ochrony.


Kolejny blok rozdziałów poświęcono waloryzacji przyrodniczej. Tu znalazły się informacje o gatunkach ważnych w skali Europy, czerwonych listach gatunków, gatunkach charakterystycznych, kluczowych, chronionych oraz interesujących, a także typach siedlisk przyrodniczych wymagających ochrony. Porusza też problematykę inwentaryzacji przyrodniczej, waloryzacji przestrzeni, a także ustalania priorytetów w ochronie przyrody. Kolejne części i mówią o diagnozie stanu przyrody. To próba odpowiedzi na pytanie: czy w ogóle trzeba chronić? Raczej tak, bowiem ponad połowę "Poradnika" poświęcono metodom ochrony. Poprzez różnorodne aspekty form prawnych do ochrony nieformalnej. Szczególnie ciekawe będą rozważania na temat zależności między ochroną przyrody a planowaniem w leśnictwie, planowaniem przestrzennym i gospodarką wodną. Opisane zostały też metody ochrony gatunków, ogólne zasady ochrony ekosystemów naturalnych i półnaturalnych, wodnych i zależnych od wody, a także lasów, łąk, muraw, solnisk i upraw. Omówiono również ogólne zasady renaturalizacji niektórych typów ekosystemów. Książka porusza także bardzo istotny problem synantropizacji przyrody, zacierania jej lokalnej swoistości oraz potrzeby zachowania obiektów kulturowo-przyrodniczych. W końcowej części autorzy pochylają się nad kwestią tworzenia programów ochrony przyrody, sposobów zdobywania sojuszników dla tej idei oraz poszukiwania środków na jej realizację.
Trzeba zauważyć, że prócz aktualności publikacja ma też kilka innych poważnych atutów. Przede wszystkim pokazuje rozległość wiedzy, jaką trzeba dysponować, by skutecznie planować i realizować ochronę przyrody. Poza tym, jak na poradnik przystało, wskazuje, gdzie tej wiedzy szukać. Bardzo bogato prezentuje się bibliografia tematu.
Publikację można zamawiać poprzez
www.kp.org.pl .
SoWa