Dendrologia

10 marca 2009 19:37 2009 Wersja do druku

Dendrologia
W. Seneta, J. Dolatowski
PWN 2008

Trudno dociec, które z rzędu wydanie najbardziej poczytnej książki o drzewach i krzewach naszego kraju, trafiło niedawno na księgarskie półki. Wydawca podaje, że czwarte, z mojej rachuby wychodzi, że ósme, a wcześniej był jeszcze trzytomowy skrypt przeznaczony dla studentów ogrodnictwa. Ale nie to jest najważniejsze. Istotne jest to, że każde nowe wydanie
zawiera wiele zmian w stosunku do poprzednich.
To wynik postępu prac badawczych nad poszczególnymi rodzajami, gatunkami i występującymi w ich obrębie odmianami. Poszerza się również wiedza o mieszańcach międzygatunkowych, zmieniają poglądy na wymagania niektórych gatunków, pojawiają nowe informacje z dziedziny fitosocjologii i ochrony przyrody.


Autorzy i ich współpracownicy, a w przypadku prezentowanego wydania było ich kilku, dokonali zmian i uaktualnień, dostosowując treść do współczesnej wiedzy. Od poprzedniego wydania minęło zaledwie kilka lat, a już konieczne stało się poprawienie opisów irg, kwestii dotyczących dziedziczenia i cech mieszańców robinii czy cech topól czarnych. Ponadto pojawiły się nowe informacje o naturalizacji w naszym kraju drzew i krzewów obcego pochodzenia, konieczne stało się też dokonanie zmian w treści rozdziału dotyczącego fitosocjologii. Nie zmienił się układ książki - zaczyna się ona od ogólnych wiadomości dotyczących naukowego i potocznego nazewnictwa botanicznego oraz ilustrowanego słowniczka podstawowych terminów morfologicznych.
Z oczywistych względów najobszerniejsze są opisy gatunków, zawierające dość obszerne dane szczegółowe dotyczące cech diagnostycznych, ogólnego pokroju, pór kwitnienia i owocowania oraz rejonu pochodzenia. Również w przypadku odmian opisano ich cechy wyróżniające. Ułatwieniem w rozpoznawaniu ważniejszych taksonów są schematyczne, ale czytelne rysunki prezentujące liście, a czasem również pędy, owoce i owocostany. W stosunku do wcześniejszego wydania obecna książka została uszczuplona o 32-stronicową wkładkę z fotografiami. Jej brak nie ma wpływu na merytoryczną wartość książki. Dla tego wydania charakterystyczny jest jeden drobny, ale ze względów historycznych dość istotny szczegół. Po raz pierwszy pojawiła się tu nazwa odmiany bluszczu Profesor Seneta, którą opisano ze stanowiska w Nietkowie. Dodajmy, że dr Seneta zmarł w 2003 r. i jest to sposób uhonorowania pamięci tego naukowca.
Książka jest reklamowana jako podręcznik dla studentów. Może okazać się przydatna również leśnikom, których przydomowe obejścia nierzadko stają się małymi ogrodami dendrologicznymi.
Można ją zamawiać poprzez stronę www.pwn.pl.
SoWa