Księga lasu

23 czerwca 2009 15:50 2009 Wersja do druku

Księga lasu
A. Grzywacz, E. Kwiecień
OW Forest 2009

W natłoku wydawnictw albumowych coraz trudniej o książkę, po którą chce się sięgać wielokrotnie i która nie nudzi sztampowością od pierwszych stron. Tymczasem z okazji jubileuszu 85-lecia Lasów Państwowych trafia na rynek pozycja, którą polecić naprawdę warto i to z kilku powodów.

Jest to album rocznicowy, objęty patronatem dyrektora generalnego LP. Szef polskich leśników opatrzył książkę przedmową, w której dziękuje podwładnym za trud wkładany w utrzymanie lasów i ochronę przyrody. To podziękowanie ma dwojakie znaczenie, bo odnosi się zarówno do pracy zawodowej tysięcy leśników, jak i pasji, z jaką część z nich uwiecznia na fotografiach piękno borów i lasów, w których gospodarują.

„Księga lasu” nie powstałaby bez leśników. Nie tylko dobre wykonanie, ale przede wszystkim pomysł, by książkę tę stworzyli sami leśnicy, zasługuje na szczególne uznanie. Autorzy tekstów to znane postaci nauki leśnej i leśnego dziennikarstwa. Prof. Andrzej Grzywacz z WL SGGW na ponad 30 stronach dzieli się refleksjami dotyczącymi rozwoju polskiej gospodarki leśnej, roli lasów i leśników w kształtowaniu postaw oraz realizacji potrzeb społeczeństwa. Z kolei Ewa Kwiecień, zastępca redaktora naczelnego „Głosu Lasu”, niegdysiejsza redaktor naczelna „Lasu Polskiego”, na kilkudziesięciu stronach prezentuje zarys historii Lasów Państwowych. Tę część książki ilustrują bardzo oryginalne fotografie Adama Bencala, podleśniczego z Nadleśnictwa Śnieżka i wielokrotnego laureata konkursu "Las w moim obiektywie". Ewa Kwiecień jest również autorką wyboru oryginalnych wypowiedzi oraz cytatów, czerpanych z archiwalnych roczników pism leśnych, które składają się na trzecią część książki. To kolejny wart pochwały pomysł, ponieważ piórem i ustami kolejnych dyrektorów poznajemy najistotniejsze problemy leśnictwa na przestrzeni dziesięcioleci. Ale to co budzi największy podziw, to poziom fotograficznego wyrobienia sześćdziesięciu leśników, autorów zdjęć w albumie. Co ciekawe, reprezentują oni wszystkie dyrekcje regionalne, dając swymi pracami przegląd najważniejszych typów lasu w Polsce i zamieszkujących je gatunków zwierząt. Oglądając książkę, można odnieść wrażenie, że leśnicy stworzyli dzieło, jakiego jeszcze społeczeństwo od nich nie otrzymało. Dlatego warto, by książka trafiła do jak najszerszego grona odbiorców.

Album w dwóch wersjach językowych – polskiej lub angielskiej – można zamawiać na www.oficynaforest.pl .