Prawne aspekty rozwiązań ochrony przyrody

18 sierpnia 2009 12:10 2009 Wersja do druku

Prawne aspekty rozwiązań ochrony przyrody w lasach w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej
Adam Kaliszewski i Adam Sikora
IBL 2009, 262 s.

To nowe opracowanie (ukazało się w maju) ma istotne znaczenie w analizie relacji między ochroną przyrody w lasach i jej prawnymi aspektami. Stanowi kompendium wiedzy dotyczące zarówno ochrony przyrody i odniesienia jej uwarunkowań do prawa unijnego (dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej), międzynarodowych porozumień (konwencje), a także krajowych aktów prawnych (ustawy i rozporządzenia).

Autorzy uwzględnili zarówno elementy aktualnej polityki leśnej i ekologicznej państwa, ze szczególnym uwzględnieniem programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym (wojewódzkim) oraz lokalnym (powiatowym i gminnym).

Cennym elementem jest również omówienie literatury związanej bezpośrednio z problematyką wieloaspektowej ochrony przyrody na tle gospodarki leśnej.

Praktycznym odzwierciedleniem zastosowania prawa ochrony przyrody w lasach są zamieszczone przykłady orzecznictwa sądów krajowych i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dotyczące również zgodności polskiego prawa z ustawodawstwem Unii Europejskiej.

Czytelnik znajdzie też w prezentowanej książce omówienie obowiązków i kompetencji nadleśniczych w zakresie statusu i form ochrony przyrody.

Ważnym elementem są wykazy i załączniki, które ułatwiają czytelnikowi poruszanie się w skomplikowanym systemie uwarunkowań formalno-prawnych.

W recenzji książki, napisanej przez prof. Andrzeja Grzywacza, przeczytamy: Jest to bardzo użyteczne opracowanie, mogące służyć wielką pomocą nadleśniczemu Lasów Państwowych w wykonywaniu zadań z zakresu ochrony leśnej przyrody. Z pełnym przekonaniem rekomenduję to opracowanie w całości do druku, w takim nakładzie aby znalazło się przynajmniej w 1–2 egzemplarzach w każdej jednostce Lasów Państwowych.

Książka jest dostępna w dziale wydawnictw IBL oraz w Centrum Informacyjnym LP. Jej wersja elektroniczna będzie dostępna również na stronie internetowej Lasów Państwowych.

Artur Sawicki