Natura 2000 w leśnictwie

13 stycznia 2010 10:42 2010 Wersja do druku

Natura 2000 w leśnictwie
Paweł Rutkowski
GDOŚ 2009, s. 69

Chciałoby się rzec, że po latach oczekiwań na „odgórne wytyczne” wreszcie je mamy. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała bowiem serię podręczników, które przynajmniej częściowo mają wypełnić lukę, czy raczej gigantyczną dziurę informacyjną/dezinformacyjną. Nie ma co kryć, że sam resort środowiska był winien jej powstania, dlatego chciałoby się pochwalić urzędników, że błąd ów naprawiają. Ale niestety chwalić do końca nie można. Prezentowane w książce poglądy w dużej mierze wypracowane zostały w 15-osobowym zespole, w którym mieli swój udział również przedstawiciele LP i BULiGL.

Wszyscy, którzy oczekują od podręcznika odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, nadal muszą uzbroić się w cierpliwość. Wciąż brak podstawowych aktów wykonawczych do znowelizowanej przed przeszło rokiem Ustawy o ochronie przyrody. Nie wiadomo więc, czego prawo wymaga przy tworzeniu, projektowaniu zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000. Nie wiadomo, jaką rolę ma pełnić plan urządzania lasu na chronionych terenach, a co za tym idzie, nie wiadomo, jakie dane z tego zakresu tak naprawdę ma zawierać. Niewiadomych jest dużo więcej i tak naprawdę chyba właśnie to, że zebrano je w jednej publikacji, jest jej największym atutem.

Ale nie jest też tak, że książka zawiera same pytania bez odpowiedzi. Odpowiedzi są, choć wiele z nich daje szerokie możliwości interpretacji. Z rozdziału poświęconemu doborowi składu gatunkowego na siedliskach chronionych dowiemy się, że schematyzm w działaniu na obszarach Natury 2000 jest bardzo złym rozwiązaniem. Podobny wniosek płynie z lektury części poświęconej rębniom, martwemu drewnu i właściwie każdej innej kwestii opisanej w książce. Wątpliwości nie pozostawia chyba jedynie rozdział poświęcony inwestycjom na obszarach naturowych. Przystępując do lektury, do czego gorąco zachęcam, trzeba pamiętać, że nie da ona gotowych recept. Zaprezentuje za to wiele bardzo konkretnych przykładów i, mimo braku jednoznaczności, da cenne podpowiedzi, na co zwracać uwagę, by nieco sprawniej poruszać się w skomplikowanej materii, jaką staje się gospodarka leśna na obszarach Natura 2000.

Książka jest jednym z siedmiu podręczników tematycznych, które można pobrać w wersji pdf ze strony internetowej GDOŚ.