Nowy wymiar

26 marca 2010 15:43 2010 Wersja do druku

Nowy wymiar
Albumy
Carta Blanca 2007/08

Za hasłem „Nowy wymiar” kryje się cała seria książek, których poszczególne tytuły to: „Polskie góry”, „Parki narodowe i krajobrazowe”, „Ptaki”, „Ginąca Polska”, „Zamki”, „Technika”, „Koleje” i „Fortyfikacje”. Nowatorski jest format i jednolita formuła graficzna zastosowana konsekwentnie dla wszystkich tomów. Albumy mają po 400 stron, są poziome, oprawione w twarde okładki. Tworzyły je całe zespoły autorskie, dzięki czemu są naprawdę różnorodne. „Polskie góry” to wędrówka od świętokrzyskiego klasztoru na Łysej Górze, przez pasmo Sudetów, Beskidy, Gorce, aż w Bieszczady. Oddzielny rozdział poświęcono Tatrom i Pieninom. Piękno gór poznajemy wraz z turystami, juhasami, flisakami oraz psimi zaprzęgami. Jest tu również ciekawa architektura i pamiątki po znanych miłośnikach gór.


Drugi album oprowadza nas po wszystkich krajowych parkach narodowych i wybranych krajobrazowych. Przy każdym starano się pokazać to, co najbardziej charakterystyczne. Album „Ptaki” opowiada o krajowych ostojach ptaków o znaczeniu międzynarodowym oraz pokazuje skrzydlatych mieszkańców w różnych środowiskach. Mamy więc rozdziały poświęcone ptakom miast, łąk i pól, lasów, wód śródlądowych, wybrzeży oraz gór.

„Polska ginąca” to przegląd coraz rzadszych wiejskich widoków, przypomnienie dawnych obrzędów, zawodów, ale i charakterystycznych dla naszego kraju obrządków religijnych. To również wędrówka po pięknych miastach i magnackich siedzibach.

W „Zamkach” odwiedzamy kilkadziesiąt warowni królewskich, książęcych, biskupich, zakonnych (w tym krzyżackich).

Pod hasłem „Technika”, udało się zebrać fotografie miejsc i urządzeń służących ludziom na wsiach i w miastach, na morzu i pod ziemią, na ziemi, w wodzie i w powietrzu. To barwna opowieść o technicznych osiągnięciach naszych przodków. Podobny charakter ma album poświęcony kolejom, bo opowiada głównie o wąskotorówkach, parowozach, starych stacjach i wiaduktach. Znajdziemy tu wzmianki o wszystkich zachowanych leśnych wąskotorówkach. Ostatnia książka pokazuje polskie, niemieckie i rosyjskie umocnienia wojskowe zachowane na naszych ziemiach. Znalazło się w niej również miejsce na prezentacje inscenizacji bitew i imprez plenerowych poświęconych militariom.

Wszystkie książki można zamówić na www.cartablanca.pl .

SoWa