Ochrona łączności ekologicznej w Polsce

11 czerwca 2010 00:21 2010 Wersja do druku

Ochrona łączności ekologicznej w Polsce
Włodzimierz Jędrzejewski, Dorota Ławreszuk (red.)
ZBS PAN 2009, s. 308

Pozostawienie bez wpływu przyrodników dynamicznie postępującego rozwoju kraju, przejawiającego się m.in. rozbudową infrastruktury, może zrodzić poważne konsekwencje dla różnorodności biologicznej, zarówno na poziomie gatunkowym, jak i genetycznym. Skuteczną ochroną przed nimi może okazać się dbałość o zachowanie ciągłości ekologicznej, a tu bardzo istotną sprawą staje się prawidłowe wyznaczenie i zabezpieczenie korytarzy ekologicznych. W wielu przypadkach konieczne może okazać się także ich odtworzenie. Ale w jaki sposób, gdzie i dlaczego to robić?


 

O tym przeczytamy w prezentowanej książce. Jest ona zbiorem artykułów, których autorami są ludzie różnych specjalności – naukowcy, urzędnicy, leśnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych; prezentujący różne punkty widzenia, ale zawsze dostrzegający potrzebę ochrony korytarzy ekologicznych. Ich pomysły i doświadczenia warte są przeanalizowania, zaś wytyczne do strategii wdrażania koncepcji ochrony łączności ekologicznej w Polsce powinni poznać nie tylko leśnicy, ale przede wszystkim decydenci.

Książkę podzielono na kilka części. W pierwszej przedstawiono problemy powodowane fragmentacją środowiska oraz sytuację ochrony korytarzy ekologicznych w różnych krajach Europy. Część druga to prezentacja konkretnych projektów przebiegu korytarzy ekologicznych w różnych częściach kraju. Kolejne rozdziały omawiają problem usytuowania korytarzy ekologicznych w planowaniu przestrzennym, ochronę łączności ekologicznej przed negatywnymi skutkami rozwoju infrastruktury technicznej, rolę zalesień oraz prawną ochronę łączności ekologicznej, a także finansowanie, monitorowanie i promocję działań na rzecz ochrony korytarzy ekologicznych.

W sumie na ponad trzystu stronach otrzymujemy doskonały przegląd aktualnej problematyki związanej z ochroną łącznością ekologicznej w kraju. Tematyka ta powinna zainteresować leśników, ponieważ fragmentacja i izolacja środowiska coraz częściej stają się również naszym problemem.

W sprawie książki należy kontaktować się z Zakładem Badania Ssaków PAN w Białowieży.

SoWa