Las. Forest

8 kwietnia 2013 15:38 2013 Wersja do druku

Las. Forest

Roman Rogoziński

Nadleśnictwo Augustów 2011, 126 s.

Niecodzienny, bo prezentujący piękno zielonych lasów za pomocą czarno-białych fotografii, album wydało Nadleśnictwo Augustów.


Autorem zdjęć jest Roman Rogoziński, pracownik Nadleśnictwa, prowadzący m.in. CEL „W Puszczy Głuszca”. Dyrektor dyrekcji Ryszard Ziemblicki przygotował wstęp do albumu, Andrzej Strumiłło, twórca opracowania graficznego, napisał autorską gawędę o lesie, a wyboru i opracowania fotografii dokonał Stanisław J. Woś. Wszystkie teksty, wraz z refleksjami autora fotografii, są zamieszczone również w wersji angielskiej.

Zdjęcia przedstawiają tereny leśne Polski północno-wschodniej: różne puszcze, bory, rezerwaty, uroczyska – łączy je jedno: wszystkie znajdują się pod opieką Lasów Państwowych. Albumowi, przygotowanemu w ramach obchodów ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowego Roku Lasów, towarzyszy wystawa.

Red.