Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek

3 października 2014 11:30 2014 Wersja do druku

Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek
R. Reszel, T. Grądziel
Wyd. Roztoczański PN 2013, s. 312

Od dłuższego czasu niczym niezwyczajnym stało się wydawanie przez RDLP, parki narodowe czy inne jednostki monografii i albumów. W nawale wydawnictw zdarza się, że w ręce wpadnie prawdziwa perełka. Książka, po którą sięga się wielokrotnie, która stanowi nie tylko ucztę dla oka, ale i cenne źródło fachowej informacji. Tak stało się w przypadku naukowego albumu „Przyroda i człowiek”, opisującego tereny Roztocza, a zwłaszcza istniejącego od 40 lat Roztoczańskiego Parku Narodowego.

 


Nad publikacją pracowało 58 autorów – specjalistów z poszczególnych dziedzin. Na jej łamach Roztocze zostało „rozebrane na czynniki pierwsze”, ukazując nam swoje tajemnice. Od historii (także tej geologicznej), archeologicznej przez walory przyrodnicze, na etnicznych i etnograficznych kończąc. W opracowaniu znalazło się miejsce na nawet tak niecodzienne kwestie, jak opis pierwotnych ras zwierząt hodowlanych na terenie parku (konika polskiego, owcy uhurskiej i bydła białogrzbietego). Wszystkie elementy zobrazowane są niewielkimi, ale bardzo ciekawymi fotografiami. Kompletują je solidnie przygotowane mapy (także rekonstrukcje uzupełnione opisami ich wagi dla odtwarzania choćby ewolucji siedlisk na opisywanych terenach, śledzenia zmian etnograficznych), wykresy czy zestawienia tabelaryczne.

Album przystępnie tłumaczy czytelnikowi ideę funkcjonowania Roztoczańskiego PN, jego działalność w zasadzie na każdym polu (przyrodniczym, społecznym, naukowym). Wyjaśnia sens funkcjonowania sieci Natura 2000 i obecności w niej parku. Nie unika się tu tematów trudnych, choćby narastającego problemu obcych, inwazyjnych gatunków wkraczających do parku.

Z czystym sumieniem można polecić to solidne źródło wiedzy nie tylko o Roztoczańskim PN, ale całym regionie, jego przyrodzie i mieszkańcach. Bo przecież park to nie tylko przyroda, to także ludzie – „Przyroda i człowiek” – nierozerwalna całość. Książka jest tego doskonałym dowodem.

UZ