Szlakiem naturalnych zmian

27 stycznia 2015 14:51 2015 Wersja do druku

Szlakiem naturalnych zmian 
Praca zbiorowa
CKPŚ, 145 s.  

Przewodnik po wybranych projektach V priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko skupia 33 opisy. Prezentuje głównie modernizacje, budowy ścieżek edukacyjnych, tras rowerowych, pieszych, punktów widokowych i innych elementów poprawiających warunki współistnienia ludzi i przyrody.

Każdy z opisów składa się ze stałych elementów. Obowiązkowo znalazły się tam mapy i opisy beneficjentów projektów oraz termin realizacji działań (rubryka „Co i gdzie?”). Znajdziemy tu zarówno mapy z lokalizacją w Polsce, jak i bardziej szczegółowe z lokalizacją powstałych pól namiotowych, punktów widokowych, centrów informacji czy ścieżek przyrodniczych.

Poszczególne regiony Polski zaznaczone są kolorowymi fiszkami, co ułatwia „nawigację” po przewodniku. Krótkie, treściwe opisy poszczególnych miejsc uzupełniają rubryki „Okiem przyrodnika”. Znajdziemy w nich syntetyczne opisy najciekawszych do napotkania gatunków w danym obiekcie. Dzięki zastosowanym ikonom łatwo się zorientować, czy opisywany projekt dotyczy fauny, flory czy infrastruktury.

W kolejnej rubryce („Co nowego?”) dowiadujemy się, jakie inwestycje zostały poczynione, kto nadzorował projekt (nie brak tu nadleśnictw). Okazuje się, że wsparcie finansowe z Unii Europejskiej wykorzystywane jest dziś niemal do wszystkiego: ochrona ssaków bałtyckich, odtwarzanie historycznych elementów małej architektury, ochrony siedlisk rzadkich gatunków, regulacja ruchu turystycznego na cennych przyrodniczo terenach.

Kolejne elementy opisu każdego obiektu to „Praktyczne wskazówki” (np. z informacją, gdzie na miejscu uzyskać bezpłatne mapy tras turystycznych) oraz „Czy wiesz, że…”.

Oprawa przewodnika, dzięki zastosowaniu (zamiast szycia czy klejenia) spirali, jest bardzo wygodna.

Syntetyczny przewodnik pokazuje, że jeden z celów Natury 2000 – współistnienie człowieka i przyrody, rozwój turystyki bez szkody dla natury – jest możliwy. Trzeba tylko trochę wysiłku i czasu, by móc pochwalić się sukcesem.

UZ