Szlakiem rekultywacji/retencji górskiej/ retencji nizinnej w Lasach Państwowych

24 lutego 2016 10:53 2016 Wersja do druku

Szlakiem rekultywacji/retencji górskiej/retencji nizinnej w Lasach Państwowych
Wyd. CKPŚ 2015, s. 204

Przygotowane przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych przewodniki prezentują wybrane efekty zrealizowanych w Lasach Państwowych prac z zakresu rekultywacji, retencji górskiej i nizinnej. W przypadku rekultywacji opisano projekty z 25 nadleśnictw, retencji górskiej – 26, a retencji nizinnej – 35.


Trzy przewodniki nawiązują do wydanego przez Centrum w 2014 r. przewodnika „Szlakiem naturalnych zmian”. Całość utrzymano w tej samej konwencji – zeszytowy format, zamiast tradycyjnego szycia czy klejenia – spirala ułatwiająca terenowe korzystanie z przewodników, kolorowe winiety do „nawigacji” po książkach. Tym razem jednak, ponieważ przewodniki dotyczą projektów realizowanych tylko w LP, a nie jak poprzednio także na terenach np. parków narodowych, zastosowano barwny podział na dyrekcje (inny kolor winiety dla każdej RDLP).

Przewodniki obfitują w mapy, zdjęcia i schematy. Sięgnięto po sprawdzoną w pierwszym informatorze formułę umieszczenia ciekawostek, praktycznych wskazówek w osobnych ramkach. Dopełniają one syntetyczne opisy terenów regionalnych dyrekcji i nadleśnictw.

W vademecum znalazły się też opisy miejsc sąsiadujących z głównymi bohaterami, zrealizowane w LP projekty warte uwagi – zarówno pod względem historycznym (muzea, zabytki), jak i przyrodniczym (rezerwaty przyrody).

W publikacjach dotyczących retencji znalazło się miejsce na „Hydrotechniczne abc”. Z niego dowiadujemy się, czym jest przepławka, do czego służą progi, stopnie wodne, a jakie zadanie spełniają groble i mnichy.

UZ