Drzewa Polski

24 lutego 2016 10:53 2016 Wersja do druku

Drzewa Polski
Paweł Zarzyński, Robert Tomusiak, Krzysztof Borkowski
Wyd. PWN 2016, s. 496

Najgrubsze, najstarsze, najsłynniejsze. Ponad 300 wyjątkowych drzew (i grup drzew należących do 58 gatunków, zarówno rodzimych, jak i obcych dla naszej flory) autorzy wybrali i opisali w wydanym właśnie albumie.


Drzewa wybrali z różnych przyczyn – sędziwego wieku, okazałych wymiarów, ciekawych historii, konkursów na drzewo „naj” – najgrubsze, najbardziej lubiane… Dzięki temu obok sław takich jak dąb Bartek czy cis z Henrykowa Lubańskiego znalazły się też nieco mniej znane okazy.

Publikacja powstawała przy wsparciu LP, nie mogło więc zabraknąć omówienia roli, jaką leśnicy wkładają w ochronę dendrologicznych weteranów. Autorzy nie zapomnieli o propagatorach walorów pomnikowych drzew w masowej wyobraźni – m.in. PTL-u
oraz Klubie Gaja (za sprawą konkursu „Drzewo Roku”). Zaprezentowali też historię ochrony takich drzew, prześledzili publikacje na ich temat, jakie ukazały się w Polsce.

Osobny rozdział poświęcono sposobom pomiaru drzew. Tym bardziej interesujący, że pomiary pomnikowych okazów często budzą kontrowersje. Mamy w tym przypadku bowiem często do czynienia z drzewami o nieregularnym kształcie pni (to de facto pozrastanych kilka okazów), czy wypróchniałymi bądź ze znacznymi ubytkami.

Czytelnicy „Lasu Polskiego” na pewno znajdą w albumie analogie do cyklu „Słynne drzewa”. Autorzy poza opisem wymiarów i przytoczeniem krótkiej historii drzewa, uzasadniającej jego wyjątkowość, podają też lokalizację i wskazówki dojazdu.

Zdjęcia drzew (głównie autorstwa Krzysztofa Borkowskiego) wykonano w przewadze w sezonie wegetacyjnym, co dodatkowo uwidacznia ich walory. Przy wielu, poza ogólnym widokiem na pokrój drzewa, pokazano także obraz z różnych stron oraz szczegóły warte uwagi, np. dziuple, zabezpieczenia okazów.

Czytelny układ książki dopełnia podział na gatunki okryto- i nagonasienne.

Album wydano w sztywnej oprawie, na kredowym papierze.

UZ