Zrzeszenia leśne jako podmioty administrujące lasami - analiza aksjologiczno-prawna

25 października 2016 15:23 2016 Wersja do druku

Zrzeszenia leśne jako podmioty administrujące lasami – analiza aksjologiczno-prawna
Marek Geszprych
Inst. Gosp. Przestrzennej i Mieszkalnictwa 2016, s. 338

Gdyby policzyć publikacje nt. leśnictwa, począwszy od naukowych monografii, przez popularne informatory, wspomnienia, na wydawanych z przepychem albumach skończywszy, corocznie uzbierałoby się ich pewnie powyżej setki.


Jest jednak taka dziedzina, w której próżno wypatrywać literatury – lasy prywatne. Tu publikacje zdarzają się wyjątkowo rzadko, stąd każda nowa pozycja budzi spore zainteresowanie. Tym bardziej gdy jest to książka tak detalicznie i wszechstronnie prezentująca zagadnienie.

Tytułowe zrzeszenia leśne przez lata przedstawiane były jako panaceum na horrendalne w naszym kraju rozdrobnienie własności leśnej. Jeszcze pięć lat temu nie posiadaliśmy ogólnokrajowej organizacji, która mogłaby występować jako rzecznik tej rzeszy właścicieli lasów, do której należy prawie piąta część zalesionej powierzchni kraju. Wciąż nie mamy oficjalnego reprezentanta w Konfederacji Europejskich Właścicieli
Lasów (CEPF). A to właśnie prywatnych lasów przybywa i nikt w zasadzie nie jest w stanie odpowiedzieć, ile ich mamy.

Dr Marek Geszprych żywo interesuje się problematyką prywatnego leśnictwa (jest m.in. członkiem zarządu Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych). Swoją pracę podzielił na siedem czytelnych części, w których dokonuje systematycznego wywodu, zmierzając do charakterystyki organizacji, funkcjonowania oraz opisu praw i obowiązków zrzeszeń leśnych, a wreszcie relacji zrzeszeń z administracją. Każdy z rozdziałów kończy podsumowanie i uwagi de lege ferenda.

Zaznaczyć też trzeba, że nie jest to książka, która znudzi czytelnika prawniczym wałkowaniem zagadnienia zrzeszeń. Autor podejmuje je bowiem w szerokim kontekście polskich przepisów i realiów społecznych. Dlatego w książce znajdziemy np. propozycję przedefiniowania podstawowych wręcz pojęć, takich jak „las”, „gospodarka leśna”. Albo takie zdanie: należy dążyć do ujednolicenia (…) dokumentacji urządzeniowej i wprowadzić jeden rodzaj dokumentacji urządzeniowej dla lasów wszystkich form własności. Conajważniejsze takie odważne tezy poparte są solidną argumentacją.

RaZ