Historia lasów gdańskich

25 października 2016 15:25 2016 Wersja do druku

Historia lasów gdańskich. Od dóbr oliwskich i puckich do Nadleśnictwa Gdańsk
Krzysztof Jażdżewski
Nadleśnictwo Gdańsk 2016, s. 191

Na naszej redakcyjnej półce z monografiami nadleśnictw przybyła kolejna wartościowa pozycja. Rzetelna, opracowana z wykorzystaniem fachowego aparatu naukowego, oceniona przez historyków-recenzentów. Dołącza do grupy tych opracowań, które jawią się nie tylko jako podsumowanie i kronika dziejów konkretnej jednostki Lasów Państwowych, ale, umieszczając je w szerokim kontekście dziejowym, stanowią zauważalny wkład w dziedzinę historii leśnictwa.


Zauważyć należy, że gdańskie nadleśnictwo postanowiło powierzyć autorstwo monografii osobie spoza własnych szeregów. Zaangażowany do tego zadania Krzysztof Jażdżewski to historyk i regionalista, pracujący jako dyrektor Muzeum Ziemi Kościerskiej. Nie jest to jednak jego pierwsza praca nt. leśnictwa. Dekadę temu opublikował podobną monografię o nadleśnictwie w swojej rodzinnej Kościerzynie, a dwa lata później współtworzył opracowanie nt. Nadleśnictwa Kartuzy. Dużo publikował na tematy regionalne, a jego artykuły gościły też na łamach „Lasu Polskiego”.

Zadanie, jakiego podjął się autor, nie należało do najłatwiejszych. Powstałe w 1977 r. Nadleśnictwo Gdańsk obejmuje lasy, które miały rozlicznych właścicieli, a tym samym ich dzieje toczyły się bardzo różnymi kolejami. Było to miasto Gdańsk, ale także kilka zakonów i instytucji, właściciele prywatni, miasta i gminy wiejskie. Lektura pierwszych rozdziałów unaocznia, jak bardzo różnorodna jest dziejowa spuścizna dzisiejszego polskiego leśnictwa.

Uniwersalną wartością książki są stosunkowo obszerne rozdziały poświęcone funkcjonowaniu pruskiej służby leśnej, wraz z opisem stanowisk. Podobnie sporo pisze autor nt. jej umundurowania i oznak stopni służbowych. Czyni to również w przypadku umundurowania międzywojennej polskiej administracji LP oraz stopni służbowych leśnej administracji III Rzeszy, co przydać się może innym badaczom lokalnych dziejów leśnictwa.

RaZ