Lasy i leśnictwo świata

23 sierpnia 2017 14:02 2017 Wersja do druku

Lasy i leśnictwo świata
Piotr Paschalis-Jakubowicz
Wyd. CILP ,  s.550
 
Po raz pierwszy w polskim piśmiennictwie leśnym ukazała się książka, która w tak pełny i szeroki sposób opisuje lasy i leśnictwo świata. Jej autor, prof. dr hab. Piotr Paschalis, szef Katedry Użytkowania Lasu na Wydziale Leśnym SGGW, prezes SITLiD-u, od kilkudziesięciu lat uczestniczy w pracach gremiów zajmujących się globalnymi problemami leśnictwa. Był m.in. wiceprezydentem Światowego Kongresu Leśnego UN FAO, członkiem Rady Głównej UFRO, zespołów negocjacyjnych UNFCC, a aktualnie jest członkiem Rady Climate Technology Centre Network UNEP.
 

Książkę otwiera prezentacja stanu wiedzy na temat lasów i leśnictwa świata, którą autor podsumowuje konkluzją, że funkcje lasu, które przypisuje im człowiek, przeradzają się w przeciwstawne gry interesów i są jednym z powodów, uniemożliwiających sformułowanie wspólnych ram porozumień prawnych, rozwiązujących istotne problemy leśnictwa w ujęciu globalnym. Trzeci rozdział zawiera rozważania nad zrozumieniem i definicjami zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do lasów i leśnictwa. Czwarta część to kompendium historii lasów i leśnictwa. Kolejna zawiera charakterystykę lasów na świecie, począwszy od wilgotnych zawsze zielonych lasów równikowych poprzez lasy wszystkich stref klimatycznych i geograficznych świata, aż do strefy roślinności subarktycznej i antarktycznej. Następne rozdziały dotyczą zagadnień różnorodności biologicznej i zasobów genowych na świecie, a także wpływu zmian klimatycznych na ekosystemy leśne. Najbardziej rozbudowany, zawierający paletę bardzo ciekawych, miejscami unikatowych informacji, jest rozdział poświęcony innowacyjności leśnictwa. Autor prezentuje w nim kierunki badań naukowych, biopaliwa i bioenergię, niezbadany potencjał zasobów leśnych, mechanizm REDD+ i hodowlę lasu w kontekście agroleśnictwa.

Ogrom zawartych w książce informacji i nietuzinkowych przemyśleń – rezultat analizy ponad 1000 opracowań – zasługuje na szczególne uznanie.

Eugeniusz Pudlis

Wersja elektroniczna książki na stronie Lasów Państwowych.