Urządzanie lasu w służbie polskiej przyrody

23 sierpnia 2017 14:12 2017 Wersja do druku

Urządzanie lasu w służbie polskiej przyrody
Włodzimierz Łapiński, Rafał Łapiński
Wyd. Włodzimierz Łapiński 2016, 240 s.

Album autorstwa znakomitego fotografika przyrody i leśnika Włodzimierza Łapińskiego i jego syna Rafała Łapińskiego, wydany z okazji 60-lecia BULiGL. Autorzy postawili sobie za cel, co się udało, pokazanie, że systematycznie prowadzone prace urządzeniowe wpływają w sposób zasadniczy na majestat lasów, harmonię przyrody, bogactwo życia zarówno flory, jak i fauny oraz wielość darów natury służących człowiekowi. Jednocześnie współkształtują funkcję krajobrazową i podnoszą walory estetyczne otoczenia, w jakim las funkcjonuje i w jaki został wkomponowany przez naturę, często z pomocą człowieka.


W części wstępnej albumu zamieszczona jest zwięzła historia BULiGL-u pióra dyrektora Janusza Dawidziuka, który przybliża główne dokonania Biura i jego przeobrażenia związane z wyzwaniami współczesności, do których należą m.in. technologie informatyczne oraz rosnąca rola ochrony przyrody w planowaniu lasu. Dyrektorzy 12 oddziałów prezentują zaś działalność podległych jednostek coraz bardziej wykraczającą poza projekty planu urządzenia lasu. Mowa o planach ochrony, projektach racjonalizacji dróg leśnych i melioracyjnych, ekspertyzach przyrodniczych…

Niejako wizualizację dokonań jednostek terenowych BULiGL-u czytelnik znajduje na wysokiej jakości fotografiach przyrodniczych. Ich analiza połączona z lekturą tekstów głęboko uświadamia, że proces planowania i urządzania lasu trwający dziesiątki lat służy nie tylko funkcji produkcyjnej, ale także przyrodniczej. Można rzecz, że album pokazuje wielofunkcyjność nowoczesnej gospodarki leśnej z dużym akcentem położonym na bioróżnorodność i estetykę, które to walory polskich lasów, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, stale wzrastają.

W albumie o wysokim standardzie edytorskim zamieszczone też zostały terytorialne zasięgi działalności poszczególnych oddziałów BULiGL oraz ich dane kontaktowe.

Emilian Szczerbicki