Przedsiewne traktowanie nasion drzew, krzewów, pnączy i krzewinek

23 sierpnia 2017 14:16 2017 Wersja do druku

Przedsiewne traktowanie nasion drzew, krzewów, pnączy i krzewinek
Tadeusz Tylkowski
Wyd. CILP 2016, 476 s.

W październiku ub. roku ukazał się podręcznik, którym zainteresują się nie tylko szkółkarze, ale też m.in. studenci leśnictwa czy amatorzy uprawiający przydomowe ogrody.


„Przedsiewne traktowanie nasion drzew, krzewów, pnączy i krzewinek”, wydane przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, to kompendium wiedzy dla hodowców. Autorem jest profesor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, kierownik Pracowni Biologii Rozmnażania i Genetyki Populacyjnej. Szczegółowo opisał 240 taksonów. Zostały ułożone one alfabetycznie, co ułatwia nawigację po podręczniku.

W przygotowanym przez prof. Tadeusza Tylkowskiego zestawieniu znalazły się nie tylko rodzime gatunki, ale też drzewa i krzewy uprawiane jako gatunki ozdobne obcego pochodzenia. Ciekawostką jest kilka gatunków, które w naszych warunkach klimatycznych nie zawiązują nasion, ale można je z nasion wyhodować.

Podręcznik jest bogato ilustrowany – wszystkie zdjęcia (owoców, nasion) wykonał prof. Tylkowski.

Książka podzielona jest na dwie części ogólną i szczegółową. W ogólnej znalazły się informacje o kwitnieniu, rozmnażaniu, produkcji nasion, ich zbiorze i przechowywaniu, o zabiegach takich jak skaryfikacja czy stratyfikacja. W części szczegółowej znajdziemy opis każdego gatunku, który zawiera dokładne informacje dotyczące występowania, pokroju, wyglądu liści, kwiatów i wreszcie nasion (m.in. z podaniem masy tysiąca nasion – ułatwienie dla studentów, którzy nie będą musieli wertować kilkunastu podręczników w poszukiwaniu MTN na zajęcia ze szkółkarstwa).

Poza wersją drukowaną (w sztywnej oprawie) pozycja w pełnej wersji dostępna jest jako plik pdf na stronie internetowej Lasów Państwowych.

UZ