Poznańscy leśnicy w służbie Wielkopolski Walczącej 1939-1945

23 sierpnia 2017 14:58 2017 Wersja do druku

Poznańscy leśnicy w służbie Wielkopolski Walczącej 1939-1945
Andrzej Antowski
RDLP w Poznaniu 2016, 375 s.
 
Jak pisze we wstępie prof. Władysław Chałupka: Rozproszenie informacji w licznych, często lokalnych publikacjach, utrudnia całościowy ogląd tematu udziału leśników wielkopolskich w konspiracji czasu II wojny światowej.

Andrzej Antowski, podleśniczy w leśnictwie Boguszyn w Nadleśnictwie Jarocin, postanowił zmierzyć się z tym wyzwaniem i okupacyjny czyn zbrojny poznańskiej braci leśnej podsumować. Wykorzystał w tym celu kilkadziesiąt opracowań o różnym charakterze, głównie lokalnych wydawnictw i wspomnień, aby wyekstrahować z nich świadectwo oporu, jaki dawni leśnicy z terenu dzisiejszej RDLP dali niemieckiemu terrorowi. Ten był tym bardziej istotny, gdyż, jak pamiętamy, Wielkopolskę okupanci potraktowali jako ziemie rdzennie niemieckie. Włączona w skład IIIRzeszy jako część tzw. Kraju Warty, podlegała zintensyfikowanym zabiegom germanizacyjnym.

Andrzej Antowski nie poprzestał na wertowaniu cudzych publikacji. Uzupełniał je osobistymi relacjami, a bezpośredni kontakt z rodzinami leśników-konspiratorów (jak ustalił autor, w Wielkopolsce było ich ok. 140) poskutkował zgromadzeniem bogatej ikonografii (grubo ponad 300 ilustracji).

Książka składa się z trzech części. Pierwsza to wstęp, z którego czytelnik dowiaduje się o wielkopolskim leśnictwie okresu przed- i wojennego. Szkielet drugiej, którą autor nazwał „Kartami leśnej chwały”, tworzą miejsca – zarówno całe nadleśnictwa, prywatne i państwowe, jak i pojedyncze osady leśne. Metodycznie scharakteryzowane pod względem tego, co działo się tam w mrocznych latach okupacji. Dostępność materiałów powoduje, że czasem to kilka krótkich zdań, niekiedy obszerna opowieść, wzbogacona relacją świadków. I wreszcie część ostatnia, biogramy uczestników konspiracji. Skrupulatna praca autora poskutkowała wieloma nowymi życiorysami, a te dotychczas znane zostały poszerzone i nierzadko zweryfikowane.

RaZ