Jata. rezerwat przyrody, miejsce pamięci

28 lutego 2018 13:03 2018 Wersja do druku

Jata. rezerwat przyrody, miejsce pamięci

Roman Zielony, Justyna Nowakowska (red.)
Wyd. Aleksander, s. 192

Staraniem Nadleśnictwa Łuków ukazała się monografia przyrodnicza rezerwatu „Jata”, pt. „Jata. Rezerwat przyrody, miejsce pamięci”. Książka pod redakcją naukową Romana Zielonego i Justyny Nowakowskiej z SGGW powstała w ramach kampanii „Lasy Państwowe – zapraszamy. Las dobre sąsiedztwo”.


Autorami poszczególnych rozdziałów są zarówno naukowcy od wielu lat prowadzący badania na terenie „Jaty”, jak też pracownicy Nadleśnictwa Łuków. Monografia zawiera szczegółowe opracowanie danych historycznych i przyrodniczych tego wyjątkowego rezerwatu. Autorzy dotarli do wielu unikalnych dokumentów, zdjęć i map z czasów powołania rezerwatu. Procesy przyrodnicze w nim zachodzące zostały opisane w oparciu o badania prowadzone na tym terenie przez blisko 80 lat. Dzięki temu można prześledzić zmiany w faunie i florze rezerwatu.

Rezerwat „Jata”, serce łukowskich lasów, jest jednym z najstarszych w Polsce. Został utworzony w 1933 r. z inicjatywy prof. Władysława Szafera, wybitnego polskiego przyrodnika. W sierpniu 1952 r. dokonano jego restytucji – rezerwat zyskał wtedy statut ścisłego. W 1984 r. powiększono go o 780 ha (rezerwat częściowy), tworząc istniejącą do dziś formę ochrony przyrody o łącznej powierzchni 1117 ha (337 ha to obszar ścisły).

Na terenie rezerwatu miały miejsce wydarzenia historyczne z czasów powstań listopadowego i styczniowego (ks. Stanisław Brzóska) oraz II wojny światowej (obóz partyzancki).

Wydawnictwo (format B5) zawiera ponad 80 zdjęć, ok. 50 map i tabel. Recenzenci naukowi monografii to prof. Jan Głaz z IBL-u oraz dr hab. Tomasz Mokrzycki z SGGW.

Publikacji nie można nabyć: ukazała się ona w nakładzie 1000 egzemplarzy i, jak zapowiada nadleśniczy Grzegorz Uss, trafi m.in. do bibliotek uczelnianych, gdzie prowadzone są studia leśne, rolnicze bądź przyrodnicze. Otrzymają ją też instytucje związane z ochroną środowiska.

Małgorzata Kołodziejczyk