Bajarze z leśnej polany

26 maja 2021 04:23 2021 Wersja do druku

Konkurs ten ma na celu szerzenie wiedzy leśnej i kształcenie pozytywnych postaw wobec przyrody. Liczę, że zachęci on do częstego odwiedzania terenów leśnych oraz korzystania z uroków polskich lasów.


Do udziału w bajaniu zaproszeni zostaną pracownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, kadra profesorska, studenci wyższych szkół leśnych, uczniowie techników leśnych, pracownicy parków narodowych i krajobrazowych, emerytowani leśnicy oraz inni miłośnicy lasu.

Tegoroczny konkurs odbędzie się w Ośrodku Kultury Leśnej 27 i 28 maja.

W przypadku obostrzeń i braku możliwości organizacji wydarzenia w Ośrodku Kultury Leśnej przewidziany jest przebieg konkursu w wersji online.

Więcej informacji na stronie internetowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie www.okl.lasy.gov.pl.