strona główna

Aktualności

Współpraca międzynarodowa - International Forestry Workcamp 2018

Na kilkanaście dni Nadleśnictwo Antonin (RDLP w Poznaniu) stało się po raz kolejny światową stolicą studentów leśnictwa. Międzynarodowe warsztaty Workcamp zgromadziły uczestników z aż trzech kontynentów. Brało w nich udział 15 studentów z: Estonii, Litwy, Grecji, Macedonii, Chorwacji, Południowego Sudanu, Kanady, Wielkiej Brytanii, Walii, Czech, Włoch oraz Danii. Wydarzenie zorganizowano przy współpracy Lasów Państwowych, Europejskiej Unii Leśników oraz SITLiD.

Czytaj więcej

Natura 2000 - KE wzywa Polskę do zmian w prawie

Zdaniem Komisji Europejskiej Polska nie zapewnia odpowiedniej ochrony obszarom sieci Natura 2000. Komisja wystosowała 19 lipca wobec naszego kraju tzw. Formalne Ostrzeżenie, na dostosowanie się do którego rząd ma dwa miesiące. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z europejskimi przepisami plany i działania związane z gospodarką leśną na obszarach chronionych muszą zostać poddane ocenie skutków przed wydaniem ewentualnego zezwolenia. Tymczasem zdaniem KE niedawne zmiany w prawie polskim wprowadziły wyłączenia w odniesieniu do działań związanych z gospodarką leśną, które naruszają wymagany system ochrony.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Gdańsk - Ulotka o zaletach drewna

Potrzeba promocji drewna już jakiś czas temu została zauważona przez leśników. Teraz dołączają do nich kolejne podmioty, w tym rząd, podkreślając zalety drewnianego budownictwa. Jednak badacze wspólnie zauważają, że niewiedza nt. możliwości wykorzystania produktów drzewnych wynika z braków w edukacji.

Czytaj więcej

Pielgrzymki leśników - Dziękowali Matce Boskiej Kodeńskiej

Już po raz siódmy leśnicy i myśliwi z terenu RDLP w Lublinie pielgrzymowali wraz z rodzinami do Sanktuarium Matki Bożej w Kodniu nad Bugiem. Wraz z nimi 16 czerwca w pielgrzymce wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz służb mundurowych. Pielgrzymkę rozpoczął uroczysty przemarsz z obrazem Matki Bożej Kodeńskiej na Kalwarię. Tam też miała miejsce msza święta. W homilii ks. Ryszard Podpora, regionalny duszpasterz leśników, nawiązywał m.in. do postaci świętych – patronów leśników, myśliwych i sokolników.

Czytaj więcej

Raport NIK - Krytycznie o ochronie przyrody w gminach

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontroli „Lokalne formy ochrony przyrody” (LFOP), przeprowadzonej w latach 2015 – I półrocze 2017 w 29 urzędach gmin i w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W przypadku samorządów inspektorzy sprawdzali głównie, czy działania podejmowane w celu utrzymania na swoim terenie pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych były prawidłowe i skuteczne. Z kolei GDOŚ sprawdzono pod kątem prowadzenia analiz funkcjonowania LFOP i centralnego rejestru form ochrony przyrody.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Żednia (RDLP w Białymstoku) - Szkółkarze na szkoleniu

Tematem przewodnim szkolenia szkółkarskiego zorganizowanego przez RDLP w Białymstoku i firmę Pronar Sp. z o.o. było nawożenie szkółek leśnych, a w szczególności nawożenie organiczne. 27  czerwca słowa: „kompost”, „kompostownia”, „kompostowanie” były używane i odmieniane na wszystkie możliwe sposoby.

Czytaj więcej

PTL - Przeciwni pomysłom Nowoczesnej

Polskie Towarzystwo Leśne opublikowało stanowisko w sprawie kolejnego projektu zmian ustawy o lasach i ustawy o ochronie przyrody proponowanych przez partię Nowoczesna (więcej o tym w nr. 8/2018 „Lasu Polskiego”). Towarzystwo wypunktowuje kolejne zapisy, rozpoczynając od samego uzasadnienia proponowanych zmian.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Rytel - 150 lat funkcjonowania

Korzenie niektórych terenowych jednostek państwowej administracji leśnej (nadleś­nictw i leśnictw) sięgają znacznie głębiej niż tylko do roku 1924, kiedy to utworzono LasyPaństwowe. Dotyczy to szczególnie obszarów znajdujących się w zaborze pruskim, gdzie najwcześniej opracowano zasady użytkowania i zagospodarowania lasów.

Czytaj więcej

Polskie Domy Drewniane - Sukces oporu leśników!

Zaniepokojeni procedowanymi w szybkim tempie propozycjami zmian w ustawie o lasach leśnicy zebrali się 17 lipca pod Sejmem, by zaprezentować swój sprzeciw. Obawy zebranych pod parlamentem związkowców wzbudzał pomysł stworzenia spółki akcyjnej Polskie Domy Drewniane w oparciu m.in. o Lasy Państwowe („Las Polski” 12/2018).

Czytaj więcej

Warszawa - Platforma do obserwacji drzew

Na zwiedzających warszawski park Ujazdowski od 5 czerwca czeka nowa atrakcja. Jest nią platforma, z której można obserwować rosnące drzewa. To pierwszy a zarazem jedyny tego typu obiekt na terenie Warszawy zaprojektowany przez Annę Siekierską i Macieja Siudę. Posłuży on mieszkańcom odwiedzającym tutejszy park do obserwacji przyrodniczych niedostępnych do tej pory przestrzeni – wysoko usytuowanych koron rosnących w przestrzeni miejskiej drzew i ich mieszkańców. Platforma jest otwarta w każdą sobotę i niedzielę. Przemysław Miller

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Kartuzy (RDLP w Gdańsku) - Leśnicy w walce z rakiem

„Onkobój” to trzecia edycja charytatywnej akcji powstałej z inicjatywy kartuskich leśników i Fundacji z Pompą dla podopiecznych Kliniki Pediatrii, Hematologii i Endokrynologii gdańskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Po udanej akcji „Spływaj białaczko” w 2015 r. i „Dorwij blasta” w 2016 r. przyszedł czas na kolejną, zatytułowaną „Onkobój”, czyli walkę z śmiertelną chorobą. Finał i podliczenie zebranych środków odbyły się 2 września 2017 r. na terenie Nadleśnictwa Kartuzy w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu Złota Góra. Z kolei 6 czerwca br. gdańscy leśnicy z dyrektorem RDLP w Gdańsku Bartłomiejem Obajtkiem na czele mieli zaszczyt uczestniczyć w przekazaniu zakupionego w ramach akcji sprzętu medycznego dla chorych na białaczkę dzieci.

Czytaj więcej

Święto Lasu - Nagrody im. Adama Loreta

Po raz drugi od czasu wznowienia w 2017 r. zostały przyznane Doroczne Nagrody Lasów Państwowych im. Adama Loreta. Tegoroczna gala miała miejsce w Janowie Lubelskim 8 czerwca tradycyjnie w ramach obchodów Święta Lasu (więcej o uroczystości na s. 2 nr. 13-14/2018 "Lasu Polskiego").

Czytaj więcej

RDLP w Szczecinku - Warsztaty z gospodarki łowieckiej

Na początku czerwca (4–6) do szczecineckiej dyrekcji zjechali pracownicy Lasów Państwowych, by uczestniczyć w trzeciej edycji terenowych warsztatów (współorganizowanych przez dyrekcje ze Szczecinka i Torunia) nt. inwentaryzacji zwierzyny, zarządzania populacjami, szkód w drzewostanach i na roli, monitoringu i dokarmiania zwierzyny. Uczestnicy reprezentowali zarówno nadleśnictwa, jak i dyrekcje regionalne, Dyrekcję Generalną LP. W warsztatach wziął także udział szef Departamentu Leśnictwa w resorcie środowiska Jacek Sagan. Wsparciem merytorycznym byli naukowcy, zwłaszcza prof. Maciej Skorupski z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu UP w Poznaniu.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Polanów (RDLP w Szczecinku) - Warsztaty dla zuli

Już chyba nikt z leśników pracujących w terenie nie ma złudzeń, że perspektywa rozwoju usług leśnych w naszym kraju nie pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Trudne warunki pracy oraz niskie zarobki sprawiły, że brakuje chętnych do pracy w lesie. Nie bez znaczenia pozostaje także bardzo skromna oferta rozwojowa dla tej grupy pracowników. Podczas gdy leśnicy mają nieograniczony dostęp do szerokiej oferty edukacyjnej w postaci kursów, szkoleń i studiów podyplomowych, pracownicy zuli są pozostawieni w zasadzie sami sobie. Dostrzegając ogromną potrzebę rozwoju zawodowego tej grupy, w Nadleśnictwie Polanów zorganizowano już po raz drugi warsztaty z zakresu hodowli lasu.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Starachowice (RDLP w Radomiu) - Izba pamięci Antoniego Hedy

Radomska dyrekcja LP i Nadleśnictwo Starachowice upamiętniły 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości nowymi obiektami edukacyjnymi. W osadzie leśnej Klepacze 21 czerwca zostały otwarte Izba Partyzancka im. Antoniego Hedy „Szarego” i Izba Leśna.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Rymanów - Transgraniczna trasa rowerowa

Po ponad rocznych przygotowaniach, wielokrotnych spotkaniach, zakończonych przetargach, odebranych pracach i tysiącach stron papieru… udało się! 22 maja br. polsko-słowacki tandem dojechał do mety projektu pn. „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu pogranicza polsko-słowackiego za pośrednictwem tras rowerowych”. Jak na warunki Beskidu Niskiego przystało, droga, po której jechał, nie należała do najłatwiejszych. Nieraz bieg spraw zaskoczył i wydawało się, że projekt stoi w miejscu.

Czytaj więcej

Współpraca zagraniczna - Polska i Litwa na rzecz niepodległości

Już po raz dziewiąty na wiosennym, wspólnym sadzeniu lasu spotkała się brać leśna z Polski i Litwy. Międzynarodowe przedsięwzięcie zostało zapoczątkowane w 2010 r. przez leśników z Nadleśnictwa Suwałki (RDLP w Białymstoku) i litewskiego Nadleśnictwa Marijampol pod hasłem „600 dębów na 600-lecie bitwy pod Grunwaldem”. Od tego czasu odbywa się każdej wiosny naprzemiennie w polskich lub litewskich lasach, a sadzeniu towarzyszy zawsze motyw przewodni upamiętniający historyczne wydarzenia.

Czytaj więcej

SGGW w Warszawie - Leśny Klub Dyskusyjny

Studenci Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie postanowili spróbować swoich sił w nowej formie umysłowej aktywności. Tym sposobem siódmego czerwca oficjalnie odbyło się pierwsze spotkanie Leśnego Klubu Dyskusyjnego.

Czytaj więcej

Budownictwo mieszkaniowe - LP współzałożycielem nowej spółki

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów widnieje kolejny projekt nowelizacji ustawy o lasach i niektórych innych ustaw (datowany na 30 kwietnia). Zmiany dotyczą wspierania energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego, a udział w tym będą miały Lasy Państwowe, NFOŚiGW oraz Bank Ochrony Środowiska. Instytucje te mają zostać założycielami nowej osoby prawnej, wspierającej wznoszenie drewnianych domów, zarządzanie nimi i tworzenie nowatorskich rozwiązań w tym zakresie. Powstanie więc spółka akcyjna Polskie Domy Drewniane SA – inwestor rozwijający drewniane budownictwo mieszkaniowe w kraju.

Czytaj więcej

Zawody drwali - Sukces Polaka w Marsylii!

Michał Dubicki zajął wysoką piątą pozycję w najbardziej wymagających zawodach w sportowym cięciu i rąbaniu drewna na czas Champions Trophy. Zyskujące w Polsce coraz większą popularność zawody drwali są sportem ekstremalnym, mającym korzenie w Australii. Sukces Polaka z pewnością wpłynie na popularyzację tej dyscypliny sportu nad Wisłą. Tegorocznym zwycięzcą Champions Trophy został Stirling Hart z Kanady. Jego czas z finału zawodów 1:03.40 minuty wystarczył, aby pokonać aktualnego mistrza Nowozelandczyka Jasona Wynyarda. Jako trzeci na podium stanął Mitch Argent z Australii.

Czytaj więcej