strona główna

Aktualności

Wzrost zachorowań na boreliozę i KZM – Zmiany klimatu dobre dla kleszczy

Jak informuje Narodowy Instytut Zdrowia Pu­blicznego – Państwowy Zakład Higieny (PZH), w roku 2022 zanotowano ponad 17 tys. przy­padków boreliozy. To oznacza wzrost w od­niesieniu do dwóch poprzednich lat, gdy liczba zachorowań oscylowała w okolicach 12 tysięcy. Warto jednak przypomnieć, że w latach 2018– 19 liczba chorych na boreliozę wynosiła ponad 20 tys. Nie lepiej jest również z liczbą chorują­cych na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). W okresie 1996–2021 liczba zachorowań wa­hała się wokół 250 rocznie; tylko w latach 2015–19 zgłoszono 1178 przypadków KZM. Najwięcej notuje się ich w woj. podlaskim i war­mińsko-mazurskim – 65% wszystkich przypad­ków. Jak informuje PZH, wiąże się to jednak głównie z tym, że w tych dwóch wojewódz­twach stawia się na profilaktykę, co zwiększa wykrywalność przypadków zachorowań.

Czytaj więcej

Ustawa w obronie lasów – Projekt poselski

– W najbliższych tygodniach do Sejmu ma tra­fić projekt ustawy zabezpieczającej polskie lasy przed ingerencją ze strony UE. Solidarna Pol­ska obroni polskie lasy – powiedział podczas konferencji prasowej na terenie Nadleśnictwa Prudnik (RDLP w Katowicach) wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski (SP).

Czytaj więcej

Dron namierzył sprawcę kradzieży – Nietypowy wynik „Akcji wieniec 2023”

System monitoringu funkcjonujący w lasach RDLP w Krośnie ułatwił strażnikom zidenty­fikowanie sprawcy kradzieży drewna. W sobotę 11 marca 2023 r. strażnicy leśni z Nadleśnictwa Kołaczyce wspólnie ze strażnikami nadleśnictw Dukla i Rymanów prowadzili patrole w ramach „Akcji wieniec 2023”. W trakcie obchodu kom­pleksów leśnych w okolicy Bieździedzy namie­rzyli sprawcę kradzieży drewna.

Czytaj więcej

Pomoc Lasów Państwowych – Narada terenowa w Tomaszowie Lubelskim

Prowadzone przez Rosję działania wojenne niszczą środowisko przyrodnicze w Ukrainie. Dlatego podobnie jak w kwestiach humani­tarnych, także w zakresie ochrony przyrody, polskie społecznictwo chce pomagać. Lasy Pań­stwowe od początku agresji militarnej prowadzą działania pomocowe, współpracując z Państwową Agencją Zasobów Leśnych w Ukrainie. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa 17 marca podczas narady terenowej z leśni­kami w Nadleśnictwie Tomaszów Lubelski (RDLP w Lublinie) podsumowała ponad rocz­ną współpracę z ich odpowiednikami z Ukrainy w warunkach zmienionych przez wojnę.

Czytaj więcej

Rusza trzecia edycja akcji „Łączą nas Drzewa” – Wielkie sadzenie w Kaczorach

15 marca ruszyła wielka wiosenna akcja sa­dzenia „Łączą nas Drzewa”, której pomysło­dawcą jest wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. W całej Polsce, na terenie każ­dej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, będzie można spotkać się z leśnikami i razem z nimi zasadzić drzewka. – Każde zasadzone drzewo to ochrona klimatu. Lasów w Polsce stale przybywa, zajmują już 1⁄3 powierzchni kraju. Akcję „Łączą nas Drzewa” organizu­jemy po to, żeby jednoczyć wszystkich wokół przyrody, bo to nasze dobro narodowe, które musimy razem chronić i pielęgnować – mówi o akcji wiceminister Siarka.

Czytaj więcej

XXIV Submisja Drewna Cennego Krosno 2023 – Jeden z największych przetargów w Europie

Kolejna już Submisja Drewna Cennego na terenie RDLP w Krośnie przyniosła interesujące rozstrzygnięcia. Otwarcia ofert dokonano 23 lutego w Nadl. Brzozów. O prawo zakupu najlepszego surowca ubiegało się w tym roku 16 oferentów reprezentujących firmy z Austrii, Czech, Polski, Słowacji i Włoch.

Czytaj więcej

Rezerwat Strabla – Pierwszy w historii

Zarządzeniem z 15 lutego 2023 r. RDOŚ w Białymstoku utworzył rezerwat przyrody Strabla o powierzchni 92,12 ha. Rezerwat leży w gminie Wyszki, w powiecie bielskim.

Czytaj więcej

Fundusze Europejskie – Infrastruktura, Klimat, Środowisko 2021–27

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej i ochronę środowiska ma wspierać startujący właśnie program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021–27. W konferencji, podczas której przedstawiciele instytucji zarządzającej zaprezentowali priorytety programu oraz informacje na temat naborów w poszczególnych sektorach objętych programem uczestniczyła wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody, Małgorzata Golińska.

Czytaj więcej

CITES ma 50 lat – Konwencja, która chroni

Konwencja waszyngtońska (CITES) ma już 50 lat. Niestety mimo ogromnych wysiłków na rzecz ratowania dzikiej przyrody, wciąż z naszej planety znikają kolejne gatunki roślin i zwierząt. Ropucha złota, koziorożec pirenejski, żółw olbrzymi z Pinty, to tylko niektóre gatunki, które na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci wymarły. Żeby wymieranie gatunków udało się zatrzymać, konieczne są regulacje prawne, współdziałanie międzynarodowe, a także świadomość społeczna. Według Czerwonej Księgi Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), datowanej na 2022 r., na świecie wyginęło ok. 17 tys. gatunków zwierząt. W ciągu ostatnich 15 lat liczba ta wzrosła o ok. 9 tys.

Czytaj więcej

Wyrok TSUE – Polskie „nie” dla zaskarżania pul

Jak czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie Lasów Państwowych, Polska nie zgodzi się na wprowadzenie do prawa krajowego możliwości sparaliżowania gospodarki leśnej. Skarga Komisji Europejskiej, którą uwzględnił TSUE, jest kolejną próbą zablokowania polskiego konkurencyjnego przemysłu drzewnego, co może doprowadzić do jego upadku, a w efekcie do nagłego, skokowego wzrostu bezrobocia na terenach wiejskich i drastycznego wzrostu cen wyrobów drewnianych. Jest to jedna z odpowiedzi na wyroku Trybunału, który – w uproszczeniu – pozwala na zaskarżanie do sądów opracowanych dla danych obszarów planów urządzania lasu.

Czytaj więcej

Ogólnopolski program edukacji przyrodniczej – „Ekopracownia – zielone serce szkoły”

Wkrótce szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z całej Polski będą mogły skorzystać z programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, w ramach którego otrzymają dofinansowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Dzięki temu wsparciu uczniowie zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

Czytaj więcej

Straty wojenne w przyrodzie – Wspólny apel polsko-ukraiński

Wiceminister klimatu i środowiska, Główny Konserwator Przyrody Małgorzata Golińska, oraz Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz, przedstawili wyniki raportu dot. wpływu działań wojennych na środowisko przyrodnicze w Ukrainie. Spotkanie odbyło się 17 lutego 2023 r. w Warszawie w przededniu rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę. Agresja ta spowodowała śmierć tysięcy ofiar cywilnych, wewnętrzne przesiedlenia oraz emigrację ponad 13 mln osób. Pociągnęła za sobą również ogromne straty materialne, obejmujące zniszczenia budynków mieszkalnych i infrastruktury. Kolejną „cichą ofiarą” wojny stało się środowisko przyrodnicze Ukrainy.

Czytaj więcej

Pomoc leśników dla Ukrainy – Wsparcie liczone w milionach

Wśród wspierających Ukrainę w walce o niepodległość nie zabrakło w minionym roku polskich leśników. Do ich ukraińskich odpowiedników, dzięki pomocy Lasów Państwowych, trafiło m.in. ok. 100 aut terenowych i drony. – Pomoc potrwa tak długo, jak długo będzie trwała wojna – zapewnił dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica.

Czytaj więcej

Kolejne rezerwaty w zachodniopomorskim – RDOŚ w Szczecinie liderem

Od 15 lutego 2023 r. istnieją dwa nowe rezerwaty przyrody w województwie zachodniopomorskim, utworzone zarządzeniami RDOŚ w Szczecinie.

Czytaj więcej

Profesor Jan Szyszko upamiętniony przez NFOŚiGW – Promotor polskiego modelu leśnictwa

Tablica upamiętniająca prof. Jana Szyszko, trzykrotnego ministra środowiska, posła kilku kadencji, wybitnego naukowca w dziedzinie nauk leśnych, entomologii i ekologii, została 15 lutego br. odsłonięta w siedzibie NFOŚiGW. Tablicę odsłoniła małżonka profesora Krystyna Szyszko wraz z minister klimatu i środowiska Anną Moskwą.Tablica upamiętniająca prof. Jana Szyszko, trzykrotnego ministra środowiska, posła kilku kadencji, wybitnego naukowca w dziedzinie nauk leśnych, entomologii i ekologii, została 15 lutego br. odsłonięta w siedzibie NFOŚiGW. Tablicę odsłoniła małżonka profesora Krystyna Szyszko wraz z minister klimatu i środowiska Anną Moskwą.

Czytaj więcej

Ponad 2 mln m3 drewna – Z lasów podkarpackich wprost na rynek

Nadleśnictwa z terenu RDLP w Krośnie w 2023 r. planują pozyskać nieco ponad 2 mln 60 tys. m3 drewna, tzw. grubizny. To o 33 tys. m3 mniej niż plan ubiegłoroczny. Po-zyskanie tego surowca od kilku lat oscyluje w okolicy 2 mln m3 rocznie, przy czym szacowany roczny przyrost zasobów na pniu sięga 3 mln m3. Zdecydowana większość surowca – 1,8 mln m3) trafi do firm drzewnych dokonujących zakupu w drodze przetargów. Obecnie zasoby drzewne w lasach RDLP w Krośnie szacuje się na 130 mln m3.

Czytaj więcej

O klimacie w Rzeszowie – Zagrożenia dla lasów

„Przyszłość podkarpackich lasów w dobie zmian klimatycznych” to temat przewodni konferencji naukowej, która odbyła się na Uniwersytecie Rzeszowskim. Dotyczyła wpływu zmian klimatycznych na gospodarowanie w lasach oraz wpływu lasów na spowolnienie tych zmian. Organizatorem wydarzenia była RDLP w Krośnie.

Czytaj więcej

Walka z ASF pod lupą NIK – Nieskuteczny nadzór, nikłe rezultaty

Jak poinformowała na swojej stronie Najwyższa Izba Kontroli, która przeprowadziła kontrolę skuteczności walki z ASF w latach 2019–21, Inspekcja Weterynaryjna niedostatecznie nadzorowała przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, a powiatowi lekarze weterynarii nie przeprowadzali co najmniej raz w roku obowiązkowych kontroli tych gospodarstw. Wydatki Inspekcji na bioasekurację stanowiły mniej niż 5% środków przeznaczonych na walkę z ASF. Decyzje administracyjne służące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się ASF albo nie były podejmowane, albo nie sprawdzano ich wykonania. Próbki do zbadania wożono do bardzo odległych laboratoriów.

Czytaj więcej

Fundacja „Pomoc Leśnikom” prosi o wsparcie – Odlicz swój podatek

W tym roku mijają 22 lata od powołania do życia Fundacji „Pomoc Leśnikom” utworzonej przez pracowników RDLP w Krośnie. W ciągu dwóch dekad przyniosła ona wsparcie ponad 1200 osobom (pracownikom leśnictwa i członkom ich rodzin) z całej Polski w trudnych sytuacjach zdrowotnych i 58 osobom w zdarzeniach losowych, głównie związanych z pożarami domów. Organy fundacji założonej we wrześniu 2001 r. działają społecznie, żaden z ich członków nie pobiera wynagrodzenia z tego tytułu.

Czytaj więcej

Ranking „Perspektyw” – 
Technika leśne coraz lepiej

W opublikowanym w styczniu rankingu szkół średnich miesięcznika „Perspektywy”, jak zawsze znalazły się technika leśne. W tym roku w zestawieniu figuruje ich sześć. Najwyższą lokatę i złotą tarczę uzyskało Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi (miejsce 31.). Za nim uplasowały się kolejno: TL w Biłgoraju (106), TL w Miliczu (149), TL w Białowieży (169), TL w Zagnańsku (289), TL w Goraju (435).

Czytaj więcej