strona główna

Aktualności

Program LIFE – Polskie propozycje mało atrakcyjne

16 grudnia ubiegłego roku w ramach wstępu do kolejnego naboru w Programie LIFE oraz początku nowej perspektywy finansowej (2021–2027) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował webinarium „Europejskie i krajowe wyzwania z zakresu ochrony przyrody”. Było ono skierowane do pracowników wszystkich instytucji i podmiotów w Polsce zaangażowanych w sprawy ochrony przyrody, czyli potencjalnych beneficjentów programu. W wykładach omówiono kierunki, w jakich LIFE będzie realizowany w kolejnej siedmioletniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, która weszła w życie wraz z początkiem stycznia.

Czytaj więcej

Technika leśna – Stihl chce działać dla klimatu

Niemiecki producent sprzętu leśnego i ogrodniczego postawił przed sobą ambitne cele – fabryki Stihl w RFN (w Waiblingen, Fellbachu, Ludwigsburgu, Weinsheim, Wiechs nad Renem oraz centrum dystrybucyjne w Dieburgu) mają stać się neutralne klimatycznie już w tym roku. W tym celu władze przedsiębiorstwa wyznaczyły cele krótko, średnio i długookresowe, kładąc nacisk na ograniczenie pośrednich i bezpośrednich emisji CO2. Warto nadmienić, że wśród wszystkich zakładów grupy to właśnie te niemieckie są największym emitentem dwutlenku węgla (ok. 40 tys. t rocznie).

Czytaj więcej

Losy leśników – Pamięć o ofiarach hitleryzmu

16 listopada miała miejsce premiera sfinansowanej przez Lasy Państwowe „Księgi Pamięci leśników deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940–1944”. Okazją ku temu stała się uroczystość upamiętniająca brać leśną pomordowaną w niemieckich fabrykach śmierci. Zarówno to wydarzenie, jak i wydanie książki są wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Leśników „Przyjaźń” im. św. Jana Gwalberta, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz Dyrekcji Generalnej LP.

Czytaj więcej

Ochrona przyrody – Ekolaury rozdane

Na początku grudnia Polska Izba Ekologii już po raz 19 przyznała Ekolaury promujące najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Do ogólnopolskiego konkursu mogły stanąć przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje pozarządowe i samorządy. W gronie tegorocznych laureatów znalazły się też jednostki Lasów Państwowych.

Czytaj więcej

Opinie społeczne – Ekologiczne postawy Polaków

SW Reasearch sprawdziło, jakie jest podejście Polaków do tematu ekologii oraz działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Tym razem w ramach cyklicznego badania EKObarometr próbowano przeanalizować, jak konsumenci odbierają reklamy wykorzystujące motywy ekologiczne, a także jak postrzegane są branże, które promują się jako ekologiczne i przyjazne środowisku. Internetową ankietę podzielono na 2 etapy, pierwszy miał miejsce w marcu ub.r., drugi – 3 miesiące później. Wzięło w nich udział niemal 3 tys. respondentów.

Czytaj więcej

Światowe kataklizmy

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Ograniczania Ryzyka Klęsk Żywiołowych (UNDRR) przygotowało raport „Koszty ludzkie kataklizmów” obejmujący lata 2000–19. Opracowanie analizuje zarówno liczebność ofiar, jak i straty finansowe będące skutkami zdarzeń katastrofalnych na świecie, w tym najważniejszych z punktu widzenia leśników – susz, huraganowych wiatrów i pożarów. Warto zaznaczyć, że jako kataklizmy w raporcie rozumiane są zdarzenia, w których zginęło 10 i więcej osób, 100 lub więcej zostało poszkodowanych, wprowadzono w związku z nimi stan klęski albo zaapelowano o pomoc międzynarodową.

Czytaj więcej

Biebrza – rok po pożarze

Zeszłoroczny kwiecień zapisał się w pamięci Polaków nie tylko pod znakiem pandemii czy zamkniętych lasów, ale także pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Po roku nadszedł moment na podsumowanie tego, jakie pociągnął za sobą skutki.

Czytaj więcej

Krajowa Narada Ochroniarska

W dniach 30 marca – 1 kwietnia w Ustroniu-Jaszowcu odbyła się doroczna Krajowa Narada Ochroniarska, której przewodniczył Ryszard Kapuściński – naczelnik Wydziału Ochrony Lasu DGLP. Dane prognostyczne przedstawione na naradzie przez pracowników IBL wskazują, że w 2005 r. zmniejszeniu ulegnie zagrożenie drzewostanów przez szkodliwe owady. W powierzchni zagrożonej przez szkodniki pierwotne sosny nadal największe zagrożenie stwarza brudnica mniszka, której populacja znajduje się już jednak w fazie retrogradacji. Jednocześnie następuje istotny wzrost zagrożenia od foliofagów dębu. WNIOSKI: >> przeczytaj >> pobierz

Czytaj więcej

100 lat "Lasu Polskiego"

Obchody stulecia czasopisma już lada dzień. Pomóż upamiętnić tę wielką rocznicę!

Czytaj więcej

Finał konkursu "Mój Las" - Coraz bardziej kreatywni

W siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej 2 czerwca wręczono nagrody laureatom XXVIII edycji konkursu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Ligi Ochrony Przyrody „Mój las”.

Czytaj więcej

Święto zmarłych - Pamięć o leśnych mogiłach

W lasach RDLP w Krośnie znajdują się 52 cmentarze wojenne z obu wojen światowych, 4 cmentarze rzymskokatolickie, 27 cmentarzy obrządku wschodniego, 4 kirkuty, 15 cmentarzy cholerycznych, 96 mogił zbiorowych i pojedynczych. Miejsca dawnych pochówków znaczą też często kapliczki leśne, których naliczono 222, jak również 239 krzyży pokutnych lub wotywnych. Zapewne wiele grobów wciąż pozostaje niezidentyfikowanych i zapomnianych, ale o tych znanych pamiętają leśnicy z Podkarpacia, którzy pielęgnują rozsiane po górach miejsca pamięci.

Czytaj więcej

EKOfestiwal w Lubaczowie!

Już 2 października 2020 r. Rynek Miejski w Lubaczowie kolejny raz zazieleni się od sadzonek drzew i wypełni wystawcami promującymi EKO styl życia oraz przede wszystkim przedszkolakami i uczniami lubaczowskich szkół, a to za sprawą,,EKOfestiwalu – Razem dla Ziemi i Ludzi”.

Czytaj więcej

Technika leśne - Stypendia przyznane

Pomimo ograniczeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się pandemii Związkowi Leśników Polskich w RP już po raz szósty udało się przyznać stypendia dla uczniów ostatnich klas szkół leśnych. Zazwyczaj odbywa się to podczas zakończenia roku szkolnego z udziałem przedstawicieli Związku z po-szczególnych regionów, lecz tym razem granty trafiły do absolwentów w terminach ustalonych indywidualnie z każdą ze szkół.

Czytaj więcej

Pożary lasów - UE w gotowości

Unijny komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič przestrzegł 2 czerwca przed zbliżającym się bardzo palnym latem. Jego zdaniem na baczności powinny się mieć nie tylko kraje znad basenu Morza Śródziemnego. – Obszary podatne na pożary lasów znajdują się już nie tylko na południu Europy, ale również w Europie centralnej, a nawet w północnej części kontynentu.Pożary lasów występują teraz w miejscach, gdzie nigdy ich nie obserwowano – wyjaśniał.

Czytaj więcej

Zasoby leśne - Stan lasów na świecie

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała raport z szacunków zasobów leśnych na świecie w 2020 r., ukazujący wszechstronny obraz lasów na kuli ziemskiej i zachodzące w nich zmiany. Dzięki temu wiemy, że pokrywa leśna świata to 4,06 mld ha, co odpowiada 31% powierzchni lądów i 0,52 ha przypadającym na każdego mieszkańca planety.

Czytaj więcej

Lasy prywatne - Wyższe dopłaty do zalesień

Do 31 lipca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dopłaty do zalesień. O przyznanie wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–20 ubiegać mogą się rolnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych oraz grup takich osób.

Czytaj więcej

Łowiectwo - Kryzys w łowiskach

Koła łowieckie odczuły skutki pandemii i związanych z nią ograniczeń nie mniej niż inne podmioty gospodarcze. Rykoszetem uderzyło w polskich myśliwych obostrzenie ruchu granicznego i wprowadzenie dwutygodniowej kwarantanny dla przyjeżdżających do kraju. Skutecznie zniechęciło to klientów z zagranicy do turystyki łowieckiej i polowań dewizowych, które stanowią ważne źródło dochodu dla wielu kół.

Czytaj więcej

Bushcraft - Opinie survivalowców

Znane są już wyniki ankiety, w której leśnicy i miłośnicy obozowania w lesie podzielili się swoimi wrażeniami nt. pilotażowych stref do uprawiania bushcraftu, survivalu i intensywnego outdooru. Zainaugurowany 21 listopada ub. roku projekt ma potrwać rok, jednak po kilku miesiącach można już wyciągnąć pewne wnioski, szukać ulepszeń i kompromisów.

Czytaj więcej

Użytki uboczne - Wartość w skali Europy

Europejski Instytut Leśny (EFI) opublikował wyniki szacunków wartości ubocznego użytkowania lasów w Europie. Jak podkreślają naukowcy, na Starym Kontynencie niedrzewne produkty leśne mają wielką wartość kulturową, ale też rekreacyjną. Dotąd jednak nie przykładano do nich większego znaczenia gospodarczego, głównie przez brak dostatecznych danych liczbowych.

Czytaj więcej

Klimat - Nawet światowa pandemia to za mało

Radykalne działania i ograniczenia, jak te związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi, to za mało, by spowolnić zmiany klimatu – to wniosek z badań opublikowanych w czasopiśmie „New Climate Change”. Według międzynarodowego zespołu naukowców potrzeba fundamentalnych zmian zachowań ludzi i sposobu zasilania gospodarki, by ocieplenie klimatu nie przekroczyło 2oC do 2050 roku. O ile światowe emisje CO2 w wyniku spowolnienia gospodarczego na początku kwietnia zmalały dziennie o 17%, w porównaniu do tego samego okresu ub. roku, o tyle stan ten nie jest długotrwały.

Czytaj więcej