strona główna

Aktualności

Inwestycje - Korzyści z termomodernizacji

Nawet do 70–80% mniej energii pochłonie ogrzanie zmodernizowanej infrastruktury nadleśnictw w RDLP we Wrocławiu. Dzięki środkom z funduszu leśnego i finansom własnym trzy tamtejsze jednostki dokonały znaczących inwestycji w kierunku ocieplenia budynków i unowocześnienia instalacji ciepłowniczych, a tym samym nie tylko ograniczenia wydatków, ale też zmniejszenia śladu węglowego.

Czytaj więcej

Plebiscyt „Leśnik Roku” - Najlepsi z najlepszych

Już po raz XXI kapituła „Przeglądu Leśniczego” uhonorowała wybitnych leśników i leśne instytucje. 7 marca tytuł Leśnika Roku 2019 otrzymał Jarosław Czarnecki – inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Miastko (RDLP w Szczecinku). Jest do dowód uznania za wkład w rozwój hodowli lasu, zwłaszcza w badania nad praktyczną możliwością wprowadzania jodły na Pomorzu. Uwadze kapituły nie umknęło też społeczne zaangażowanie laureata, który nie tylko działa w Polskim Towarzystwie Leśnym, ale też promuje historię swojego regionu.

Czytaj więcej

Kadry - Nowy dyrektor CILP-u

Od 1 marca dyrektorem Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych jest Michał Ciepłucha, który zastąpił zajmującego to stanowisko od połowy 2018 r. Wiesława Krzewinę.

Czytaj więcej

Ludzie lasu - Żeglarski konik leśniczego

Andrzej Brzezicha z Nadleśnictwa Antonin, obecnie emeryt, przepracował na stanowisku leśniczego 46 lat. Obecnie, jeżeli zdrowie pozwala, może w wolnym czasie rozwijać zainteresowania i pasje, na które wcześniej nie było czasu.

Czytaj więcej

Związki zawodowe - Płace pójdą w górę

Od pierwszego lipca o 50 zł wzrośnie zasadnicze wynagrodzenie na punkcie w Lasach Państwowych – to najważniejszy skutek negocjacji, jakich 28 lutego podjęli się przedstawiciele związków zawodowych i DGLP. Obu stronom, wśród których interesy pracowników reprezentowali działacze Związku Leśników Polskich w RP, NSZZ „Solidarność”, „Solidarność 80”, ZZ Budowlani, ZZ Pracowników Technicznych Leśnictwa, udało się wypracować kompromis, dzięki któremu stawka wyjściowa płac wyniesie 1550 zł.

Czytaj więcej

Ochrona przyrody - Unijna inicjatywa dla bioróżnorodności

Z okazji Światowego Dnia Dzikiej Przyrody 3 marca Komisja Europejska uruchomiła w Monako nową globalną koalicję na rzecz bioróżnorodności. Za pośrednictwem tej kampanii informacyjnej Komisja wzywa do większej mobilizacji w zakresie uświadamiania o konieczności ochrony zasobów przyrodniczych.

Czytaj więcej

Ochrona przyrody - Idea subwencji ekologicznej

2 marca w Senacie rozmawiano nt. finansowania samorządów. Wśród wielu poruszanych kwestii przytoczono pomysł wprowadzenia subwencji ekologicznej. Idea nie jest nowa i Związek Gmin Wiejskich RP postuluje o jej wprowadzenie od kilku lat. W jej założeniu samorządy miałyby otrzymywać rekompensatę w zamian za obszary ochrony przyrody ustanowione na ich terenie.

Czytaj więcej

Gospodarka łowiecka - Nowatorskie liczenie zwierzyny

Nadleśnictwa, na terenie których nie można prowadzić pędzeń próbnych z uwagi na ASF, znalazły się w kropce. Brak wiarygodnych, alternatywnych metod inwentaryzacji i opieranie się na wynikach z lat ubiegłych nie dają satysfakcjonujących wyników, wtedy jednak warto się zwrócić po pomoc do świata nauki.

Czytaj więcej

Puszcza Białowieska - Kolejna debata bez twardych postanowień

11 lutego spotkał się Parlamentarny Zespół ds. Środowiska, Energii i Klimatu. Politycy wraz z przedstawicielami nauki, samorządowcami i leśnikami (zabrakło na niej reprezentantów ministerstwa) debatowali o skutecznej ochronie i zrównoważonym rozwoju Puszczy Białowieskiej. Kilkugodzinna rozmowa raczej nie przybliżyła końca sporu o Puszczę.

Czytaj więcej

Zawody „Tropem Wilka” - Zima nie rozpieszczała

Śniegu jak na lekarstwo, i to tylko w niektórych miejscach kraju. Na szczęście w Bieszczadach zima „dogadała się” z leśnikami i pozwoliła zorganizować VI edycję zawodów w narciarstwie biegowym „Tropem Wilka”, nad którymi patronat objęła Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. Impreza nie doszła do skutku w pierwotnie zakładanym czasie, ale za to w terminie i miejscu rezerwowym się udało.

Czytaj więcej

Ochrona przyrody - Zwierzęta w parkach narodowych

Na łamach czasopisma naukowego „Journal of Environmental Management” ukazała się publikacja zespołu 29 naukowców, w tym z Polski, poświęcona zarządzaniu populacjami dzikich zwierząt w europejskich parkach narodowych.

Czytaj więcej

Lasy w Europie - Sieć informacji

Na początku lutego ruszył System Informacji o Lasach w Europie (FISE) – pierwsza wspólna baza danych nt. drzewostanów Starego Kontynentu. Jest on inicjatywą Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i Komisji Europejskiej, mającą na celu usprawnienie wymiany wiedzy o lasach Europy. Szczególny nacisk położono na ukazanie zmian zachodzących w ekosystemach leśnych i wynikających z nich wyzwań.

Czytaj więcej

ASF - Praktyczne uwagi PTL-u

Leśnicy z Komisji Łowieckiej Zarządu Głównego PTL-u oraz szczecineckich nadleśnictw Trzebielino i Warcino poddali ocenie procedury zawarte w „Programie mającym na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Przeprowadzone 31 stycznia i 1 lutego seminarium pozwoliło przeanalizować zapisy programu w kontekście obowiązującego prawa i sformułować praktyczne wnioski.

Czytaj więcej

Ochrona przyrody - Transgraniczna współpraca

Ochrona rzek staje się kluczowym wyzwaniem w kontekście zachowania zasobów przyrodniczych w obliczu zmian klimatu. Doskonale zdają sobie z tego sprawę polscy i białoruscy przyrodnicy i decydenci. Wyrazem tego jest zacieśnianie współpracy na linii Warszawa–Białoruś, którą 7 lutego przypieczętowało sygnowane w Białowieży porozumienie ws. stanu wód transgranicznych.

Czytaj więcej

Kilometrówka - Ponowne natarcie związkowców

Związek Leśników Polskich w RP nie ustępuje w sprawie podniesienia stawki zwrotu kosztów za 1 km użytkowania do celów służbowych samochodów nie-będących własnością pracodawcy. To palący problem dotyczący leśników i pocztowców, który od lat nie doczekał się rozwiązania.

Czytaj więcej

Wydarzenia - Wiek drzew

Ze słojów przyrostu rocznego można odczytać dużo więcej niż tylko wiek drzewa – to katalog ułożonych chronologicznie zdarzeń przyrodniczych, które pozwalają mówić o warunkach przyrodniczych z przeszłości. O tym m.in. referował Sławomir Wilczyński (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) w Instytucie Nauk Leśnych SGGW 5 i 6 lutego, gdzie już po raz piaty odbyła się Konferencja Dendrochronologów Polskich. Wilczyński wskazywał, że badane sosny reagowały mniejszymi przyrostami na emisje zanieczyszczeń przemysłowych w ub. wieku

Czytaj więcej

Wydarzenia - Rok leśnych jubileuszy

Nowy rok rozpoczął się leśnikom dwiema ważnymi rocznicami. Pierwsza to 100-lecie RDLP w Poznaniu, podkreślone uroczystymi obchodami 1 lutego. Bo chociaż Lasy Państwowe jako jednolita instytucja powstały w 1924 r., to historia niektórych dzisiejszych dyrekcji sięga dalej.

Czytaj więcej

Inicjatywy - Debaty o lasach…i nie tylko

Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów powołało do życia Instytut Debat o Środowisku. O jego powstaniu poinformowano podczas pierwszego w tym roku spotkania Stowarzyszenia.

Czytaj więcej

Sport - Gospodarze pokazali klasę

Aż cztery złote medale zdobyli Polacy na 52. Mistrzostwach Europy Leśników i Drzewiarzy w Biathlonie Leśnym (EFNS). Tegoroczną areną zmagań był ośrodek Duszniki Arena w Dusznikach-Zdroju, który razem z SITLiD-em i Lasami Państwowymi organizował wydarzenie.

Czytaj więcej

ZLP w RP - Ministerstwa rozdzielone

23 stycznia Sejm, po autopoprawkach, przyjął poselski projekt Ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Formalnie rozdziela ona kompetencje ministrów klimatu i środowiska.

Czytaj więcej