strona główna

Aktualności

OKL w Gołuchowie - Konkurs na najlepsza monografię nadleśnictwa

W ostatnich latach co najmniej kilkadziesiąt nadleśnictw wydało własne monografie. Pozycje opublikowane po 1 stycznia 2000 r. mogą wziąć udział w konkursie. Wystarczy wysłać trzy egzemplarze książki na adres: Ośrodek Kultury Leśnej, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów, z dopiskiem „Monografia nadleśnictwa”. Termin nadsyłania książek: do 17 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Czytaj więcej

Starościn - Święto lasu i podwójny jubileusz

Uroczystość, która odbywała się 18 czerwca w Starościnie, była wyjątkowa choćby dlatego, że regionalnemu Świętu Lasu towarzyszyły jubileusze 60-lecia tamtejszego technikum leśnego oraz 70-lecia Nadleśnictwa Rzepin.

Czytaj więcej

Szlaki zrywkowe - Obowiązkowe w całej Polsce

Obowiązek udostępniania drzewostanów szlakami zrywkowymi wprowadziło w całej Polsce zarządzenie dyrektora generalnego LP (nr35/2016).

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Kozienice - Godnie, rodzinnie, skromnie

Dlaczego Nadleśnictwo Kozienice zdecydowało się trwale upamiętnić swojego byłego nadleśniczego Janusza Bujaka? Bo ten człowiek – padła odpowiedź – tu, w Kozienicach, zostawił swój wielki zawodowy trud, pasję, kulturę osobistą. Bo swoim charakterem, podejściem do pracy i życiem wywarł ogromny i trwały wpływ na miejscowych leśników. Takie słowa padały podczas uroczystości, jaka miała miejsce 10 czerwca.

Czytaj więcej

Technikum Leśne w Białowieży - Świętowali 65 lat

Jak przystało na wielowyznaniowe Podlasie 4czerwca uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w cerkwi prawosławnej. Następnie miała miejsce najbardziej efektowna część uroczystości – przemarsz główną ulicą Białowieży. Pochód prowadzony przez orkiestrę dętą i mażoretki dotarł w pobliże siedziby technikum. Tu odprawiono mszę w kościele rzymsko-katolickim.

Czytaj więcej

DGLP i IBL - Czy to finał Narodowego Programu Leśnego?

Seminarium ostatecznie podsumowujące projekt badawczy, w ramach którego przygotowywano materiały Narodowego Programu Leśnego (NPL), odbyło się w DGLP 16 czerwca.

Czytaj więcej

Puszcza Białowieska - Komisja Europejska przeciw Polsce

Od 15 czerwca z Brukseli płynęły informacje o wszczęciu przez Komisję Europejską (KE) procedury o naruszenie unijnych przepisów dotyczących środowiska. 16 czerwca KE potwierdziła informację. Chodzi konkretnie o naruszenie dyrektyw ptasiej i siedliskowej w związku ze zwiększoną wycinką (aneks do pul z marca br.) w Puszczy Białowieskiej.  

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Żmigród - Pies na... pachnicę

Nietypowy projekt realizowany jest w Nadleśnictwie Żmigród. Leśników w ochronie cennego gatunku chrząszcza – pachnicy dębowej, wesprą specjalnie przeszkolone psy.

Czytaj więcej

Ministerstwo Środowiska - Leśnictwo znów osobno

Departament Leśnictwa w resorcie środowiska znów występuje solo. 3 czerwca minister środowiska Jan Szyszko zmienił podział kompetencji w kierownictwie resortu.

Czytaj więcej

NCBiR - 150 mln na trzeci konkurs BioStrateg

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 150 mln zł na realizację projektów badawczo-rozwojowych w ramach trzeciego, ostatniego konkursu BioStrateg. Wszystko po to, by wspierać i promować transfer innowacyjnych rozwiązań na rzecz środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa.

Czytaj więcej

X Konkurs Bajarze z Leśnej Polany - Uskrzydlone żubry dla najlepszych

W jubileuszowej X edycji Konkursu Bajarze z Leśnej Polany, im. red. Andrzeja Zalewskiego, (19–20 maja, OKL w Gołuchowie), wzięła udział rekordowa liczba 35 krasomówców.  

Czytaj więcej

XXIX Konkurs "Mój Las" - Znamy jubileuszowe tematy

Po raz 29. wręczono (3 czerwca) nagrody w ogólnopolskim konkursie dla dzieci i młodzieży „Mój Las”. Organizowana przez SITLiD i Ligę Ochrony Przyrody konkurencja cieszy się niesłabnącą popularnością.

Czytaj więcej

XVI Kresowy Konkurs Sygnalistów Myśliwskich - Rogi na Lubelszczyźnie

60 uczestników w kategorii solowej i 11 zespołów wzięło udział w XVI Kresowym Konkursie Sygnalistów Myśliwskich (21 maja, ZSL w Biłgoraju). – Konkurs to wojewódzka eliminacja do ogólnopolskiego konkursu „O róg Wojskiego” – wyjaśnia juror Mariusz Podleśny (o konkursie obok). Organizatorami imprezy, prócz szkoły, były Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu, Okręgowa Rada Łowiecka w Zamościu i Nadleśnictwo Biłgoraj.

Czytaj więcej

Moja Wola - Pamięć o technikum trwa

13 maja, przy dźwiękach sygnałów myśliwskich odsłonięto w Sośniach, na obrzeżach zespołu pałacowo-parkowego w Mojej Woli, obelisk upamiętniający istnienie w latach 1951–75 Technikum Leśnego im. Bolesława Bieruta. Symbolika pamiątkowego kamienia przypomina o istnieniu technikum, które przez ćwierć wieku kształciło kadrę leśników, jako placówka dydaktyczna było zintegrowane ze społecznością Sośni.

Czytaj więcej

Komisja Wspólna - Dla lepszej współpracy z zulami

Przygotowanie jeszcze w czerwcu projektu zarządzenia o współpracy między jednostkami Lasów Państwowych a zulami zapowiedział dyrektor generalny Konrad Tomaszewski.

Czytaj więcej

Parki narodowe - Promocja marki

Rusza projekt „Promocja polskich parków narodowych jako marki”. Umowę w tej sprawie podpisały 19 maja Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To element PO Infrastruktura i Środowisko, a pierwsze prace z nim związane ruszyły już w marcu i potrwają do końca 2019 roku.  

Czytaj więcej

RDLP w Lublinie - Z wizytą we Freiburgu

Trwająca od ponad 20 lat współpraca między leśnikami z RDLP w Lublinie i kolegami z Freiburga w Badenii-Wirtembergii w Niemczech będzie kontynuowana – tak zgodnie orzekli polscy i niemieccy leśnicy. Krótką, dwudniową wizytę u niemieckich kolegów złożyła 14 kwietnia trzyosobowa delegacja leśników z lubelskiej dyrekcji, na czele z nowym dyrektorem Jerzym Sądelem.

Czytaj więcej

Związek Leśników Polskich w RP - Stypendia wręczone

Związek Leśników Polskich w RP po raz drugi przyznał stypendia dla uczniów techników leśnych.Wręczono je uroczyście wyróżniającym się uczniom 11 szkół leśnych podległych Ministrowi Środowiska podczas zakończenia roku szkolnego ostatnich klas 29 kwietnia i 6 maja.

Czytaj więcej

Nadleśnictwo Celestynów - Pamięć o golgocie leśników

12 kwietnia w Nadleśnictwie Celestynów odbyła się uroczystość „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939–48”. Rozpoczęła się mszą św., poprzedzoną wprowadzeniem pocztów sztandarowych.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja w LP - Czas na zabytki

Trwa inwentaryzacja przyrodnicza w Puszczy Białowieskiej, niebawem ruszy podobna w Puszczy Karpackiej. W planach jest inwentaryzacja dotycząca antropogenicznych elementów lasów – zabytków i innych obiektów i pozostałości historycznych zlokalizowanych na gruntach Lasów Państwowych.

Czytaj więcej