strona główna

Co warto przeczytać

Wilk

Wilk Tadeusz Budziński, Andrzej Strumiłło Wydawnictwo Edyty Wittchen 2012, 164 str. Wilk w symbolice i mitach wielu cywilizacji zajmuje znaczące miejsce. Wilczą postać łączono z istotami boskimi, herosami, demonami i wilkołakami. Symbolizował on zarówno odwagę, waleczność, jak i okrucieństwo, chytrość, chciwość oraz wiele innych cech groźnych i negatywnych. Od wieków wilka tępiono, ceniąc jako trofeum jego skórę, czaszkę i kły.

Czytaj więcej

Gatunki obce w faunie Polski

Gatunki obce w faunie Polski Zbigniew Głowaciński i wsp. IOP PAN 2011, s. 703 Wiedza na temat gatunków obcych oraz ich wpływu na rodzime ekosystemy jest niewielka nawet w środowisku osób zawodowo zajmujących się przyrodą. A problem nabrzmiewa – liczba taksonów (zarówno roślin jak i zwierząt) przybyłych do nas z zewnątrz przekracza obecnie 1230. Dość powiedzieć, że zagrożenie dla różnorodności biologicznej ze strony stosunkowo wąskiej grupy gatunków uznanych za inwazyjne, uważane jest za największe zaraz po utracie siedlisk.

Czytaj więcej

Parki narodowe i rezerwaty Alaski. Od Aleutów aż po bezdroża Arktyki

Parki narodowe i rezerwaty Alaski. Od Aleutów aż po bezdroża Arktyki Sebastian R. Bielak Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Kraków 2012, s. 263Czy jest wśród leśników ktoś, kto nie marzył o wędrówce przez alaskańskie bezdroża? Ktoś, kto oparł się potędze literackiej legendy stworzonej przez Jacka Londona o bezludnych, śnieżnych pustkowiach przemierzanych przez nieustraszonych traperów i poszukiwaczy złota?

Czytaj więcej

Pozytywnie zakręceni

Pozytywnie zakręceni Eugeniusz Pudlis CILP 2011, 148 s. Ten zbiera motyle, inny fakty nt. martyrologii, jeszcze inny biega maratony albo się wspina. Kim są? Jeden w jednego leśnicy, dowodzący, że ich profesja skupia ludzi barwnych i ciekawych.

Czytaj więcej

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz Wojciech Radecki Difin 2012, 632 s. Choć ustawa o ochronie przyrody nie ma jeszcze siedmiu lat, kolejne zmiany spowodowały, że prof. Wojciech Radecki zdecydował się na przygotowanie trzeciego wydania komentarza. Najnowsze, zmienione i uaktualnione, wydanie tej popularnej pozycji jest aż o 1/3, czyli 168 stron obszerniejsze od poprzedniej edycji (2008).

Czytaj więcej

Wady drewna

Wady drewna Robert Kimbar Wyd. nakładem własnym 2011, s.252 „Wady drewna” to nowość wydawnicza skierowana do leśników, technologów drewna, pracowników przemysłu drzewnego, wykładowców i nauczycieli oraz studentów i uczniów szkół o profilu leśnym i drzewnym, a także szeroko pojętego grona osób zainteresowanych tą części wiedzy o drewnie.  

Czytaj więcej

Zarządzanie ekosystemami leśnymi a zachowanie populacji ptaków leśnych

Zarządzanie ekosystemami leśnymi a zachowanie populacji ptaków leśnych Dariusz Anderwald (red.) CEPL 2011, s. 340 Blisko 30% powierzchni lasów państwowych stanowią siedliska ptaków chronionych na mocy Dyrektywy Ptasiej, zaś we wszystkich lasach żyją ich miliony, w większości podlegających ochronie na podstawie rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt. Nie może zatem dziwić olbrzymie zainteresowanie konferencją poświęconą tytułowej tematyce, która odbyła się pod koniec marca 2011 roku.

Czytaj więcej

Heinrich Cotta - Leben und Werk eines deutschen Forstmannes

Heinrich Cotta – Leben und Werk eines deutschen Forstmannes Tłumaczenie tytułu brzmi: Heinrich Cotta – życie i dzieło niemieckiego leśnika Albert Richter Neumann-Neudamm AG 2011, s. 288 Każda dziedzina wiedzy poddawana jest od czasu do czasu gruntownej analizie swoich korzeni. Historyczne jubileusze są ku temu szczególną okazją. Rok 2011 – dwusetna rocznica założenia uczelni leśnej w Tharandtcie przez Heinricha Cotta, to szczególny powód, aby lepiej przyjrzeć się owemu klasykowi nauk leśnych – pisze w swojej odezwie do czytelnika emerytowany nauczyciel tej renomowanej uczelni prof. Siegfried Prien.

Czytaj więcej

Znane i nieznane oblicza lasu

Znane i nieznane oblicza lasu DIApress 2007 Trwający pond godzinę film składa się siedmiu części, wszechstronnie obrazujących życie lasu: „Od olsu do boru”, „Ciągłość istnienia”, „Tętno życia”, „Darz bór”, „W trosce o naturę”, „Czerwony kur”, „Na szlaku”. Podział ten nie jest przypadkowy. Wszak las pełni wielorakie funkcje i korzystają z niego nie tylko prawowici jego mieszkańcy – ale także człowiek.

Czytaj więcej

RDLP w Warszawie. 90 lat w służbie lasom

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie. 90 lat w służbie lasom Wojciech Sobociński (red.) RDLP w Warszawie 2011, s. 179 Jubileusz 90-lecia utworzenia dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie stał się okazją do wydania monografii poświęconej tej jednostce. Książka to zbiorowa praca kilkudziesięciu autorów, w tym dziennikarza „Lasu” Wojciecha Sobocińskiego, który także zredagował całość.

Czytaj więcej

Gospodarstwo lasowe

Gospodarstwo lasowe Henryk Strzelecki Ruthenus (reprint) 2011, s. 496 To kolejny reprint oficyny Ruthenus, specjalizującej się w przywracaniu blasku i pamięci starym wydaniom książek, w tym również leśnym publikacjom sprzed lat. Po dwutomowej „Umiejętności lasowej” z 1809 r., która zrobiła prawdziwą furorę i „Pamiętniku 25-letniej działalności GTL” z 1907 roku, tym razem na rynek trafiło „Gospodarstwo lasowe” Henryka Strzeleckiego.

Czytaj więcej

Atlas wad drewna

Atlas wad drewna Grzegorz Ślęzak PWRiL 2010, s. 280 W końcu ubiegłego roku trafiła na rynek długo oczekiwana pozycja, autorstwa pracującego w DGLP Grzegorza Ślęzaka.

Czytaj więcej

Begründung und Entwicklung stabiler Forstökosysteme...

Begründung und Entwicklung stabiler Forstökosysteme auf ehemals ackerbaulich genutzten degradierten Sandböden Dieter Heinsdorf, Eberhard Uebel, Siegfried Chrzon Verlaggesellschaft für Ackerbau 2011, s. 314 Tłumaczenie tytułu brzmi: Tworzenie i rozwój stabilnych ekosystemów leśnych na porolnych zdegradowanych glebach piaszczystych. Podsumowuje ona 40-letnie badanie Leśnego Ośrodka Naukowego Hammelspring-Werderhof nad nawożeniem iglastych i liściastych gatunków drzew leśnych rosnących na zdegradowanych, piaszczystych gruntach porolnych.

Czytaj więcej

Puszcze Podlasia. Komplet 20 map

Puszcze Podlasia. Komplet 20 map RDLP w Białymstoku 2011 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, wraz z nadleśnictwami Puszczy Białowieskiej, Augustowskiej i Knyszyńskiej, nawiązała współpracę z ukazującym się w stolicy Podlasia „Kurierem Porannym”. Efektem tej kooperacji jest zbiór map pod tytułem „Puszcze Podlasia”.

Czytaj więcej

Lasy Drugiej Rzeczpospolitej w dawnych zapisach prasowych. Wydarzenia zwykłe i niezwykłe

Lasy Drugiej Rzeczpospolitej w dawnych zapisach prasowych. Wydarzenia zwykłe i niezwykłe Jarosław Krawczyk CILP 2010, s. 372 Pamiętają Państwo winietę „Dziennika Białostockiego”? Przez około rok (2009) ukazywała się w „Lesie Polskim”, anonsując historyczny kącik, w którym przedstawialiśmy ciekawostki z lat 20. i 30. minionego wieku. Wyszukiwał je Jarosław Krawczyk, obecny rzecznik RDLP w Białymstoku. Obfity plon jego mrówczej pracy ukazał się właśnie w formie książkowej.

Czytaj więcej

Martyrologia leśników – Katyń, Sybir, Kresy

Martyrologia leśników – Katyń, Sybir, Kresy Reż. Jacek Frankowski Czas trwania – 30 min; DVD Pod tym tytułem, Jacek Frankowski – leśnik, rysownik i filmowiec zrealizował dokumentalny film „poświęcony pamięci Tych, którzy złożyli ofiarę życia na ołtarzu Wolności Ojczyzny”. Okazją do premierowego pokazu tego filmu była 71. rocznica mordu katyńskiego i pierwsza rocznica katastrofy smoleńskiej.

Czytaj więcej

Motyle dzienne Polski. Atlas bionomii

Motyle dzienne Polski. Atlas bionomii Adam Warecki Wydawnictwo „Koliber” 2010, s. 320 To wydawnictwo niecodzienne z conajmniej dwóch powodów. Po pierwsze niezwykle rzadko (zwłaszcza w Polsce) hobbyści wydają książki opisujące ich pasję, która nie jest jednocześnie ich zawodem. Po drugie jeszcze rzadziej książka taka jest w danej dziedzinie czymś zupełnie nowym. Atlas jest owocem kilkunastu lat wędrówek za motylami lekarza neurologa. Najważniejsze jest jednak to, że autor prezentuje coś, co do tej pory wielu przyrodnikom nie było dostępne – wiedzę o tym, jak wyglądają jaja, gąsienice i poczwarki prawie wszystkich z ponad 150 gatunków dziennych motyli występujących w Polsce!

Czytaj więcej

Z dawnej Białowieży

Z dawnej Białowieży Piotr Bajko Agencja Hajstra 2010, s. 256 Białowieża znana i nieznana – tak w skrócie można określić zawartość książki. Owszem wątki białowieskich polowań królewskich i prezydenckich pojawiają się dość często w licznych wydawnictwach. Jednak informacje skąd wzięło się słynne już dziś „Miejsce Mocy” albo że słynny pisarz i filozof francuski Jean Jacques Rousseau miał zamieszkać w Białowieży lub jak wyglądał i funkcjonował carski pałac i jak doszło do jego rozbiórki, trudno znaleźć.

Czytaj więcej

Z dziejów bieszczadzkich kolejek leśnych

Z dziejów bieszczadzkich kolejek leśnych Zygmunt Rygiel Rutenus, s. 159 Historia karpackiego leśnictwa byłaby więcej niż niepełna, gdyby zabrakło w niej solidnego rozdziału o kolejkach wąskotorowych. Książka „Z dziejów bieszczadzkich kolejek leśnych” to kolejne, po wydanej w 2009 r. monografii kolejek leśnych w Lasach Janowskich, opracowanie poświęcone zapomnianemu środkowi transportu, który z powodzeniem i wydajnie funkcjonował w pierwszej połowie ubiegłego stulecia. Jego autor z tematem stykał się już w miejscu urodzenia w Charnohorze i później w czasie pracy zawodowej, która w większej części upłynęła w Bieszczadach. Rozpoczynał ją w latach 50., kiedy wąskotorówka z Łupkowa do Wetliny przez Cisną funkcjonowała w ramach Ośrodka Transportu Leśnego zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem. Po wprowadzeniu nt. budowy kolejek w galicyjskiej części Karpat Wschodnich, Zygmunt Rygiel omawia poszczególne linie, najwięcej miejsca poświęcając kolejce ciśniańskiej, która jako jedyna przetrwała do dziś. Tej linii dotyczą również dołączone do książki wspomnienia byłej pracownicy kolejki Danuty Damińskiej-Grzywacz.

Czytaj więcej

Serce i pazur

Serce i pazur Simona Kossak Publikator 2010, s. 208 Kto parę lat temu miał szczęście znaleźć się w zasięgu śpiewnej fali Radia Białystok, być może usłyszał charakterystyczną zapowiedź audycji: Dlaczego w trawie piszczy? Cieszący się dużą popularnością cykl przerwała w 2007 r. śmierć nieodżałowanej autorki – prof. Simony Kossak. Wydawnictwo Publikator wskrzesiło część spośród tych radiowych opowieści.

Czytaj więcej