strona główna

Zalesianie

Premia zalesieniowa na 12 lat

W kolejnym projekcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014––20 przybyło szczegółów, ale nie działań wspierających leśnictwo.

Czytaj więcej

Efekty programu zalesieniowego

Do końca 2010 r. w ramach zalesień dotowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w Polsce przybyło przeszło 56,5 tys. ha lasu.  

Czytaj więcej

Doradcy od zalesień

W każdym nadleśnictwie pracuje osoba odpowiedzialna m.in. za przygotowywanie planów zalesieniowych dla rolników. To rzesza ludzi, którzy na co dzień stykają się z najrozmaitszymi sytuacjami w tym zakresie. Jakie są ich doświadczenia?

Czytaj więcej

Doradcy zalesieniowi a doradcy leśni

Wsparcie unijne na zalesianiegruntów rolnych i innych niż rolne to formalnie dwa działania umiejscowione w krajowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szczegóły dotyczące pomocy na zalesianie reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z 19 marca2009 r.) w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej nazalesienie. Aby skorzystać z pomocy na zalesianie należy zalesienie zrealizować zgodnie z planem przygotowanym przez nadleśnictwo.

Czytaj więcej

Uszkodzenia poklęskowe w uprawach

W związku z podpisaniem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi obwieszczenia o możliwości zgłoszenia uszkodzeń powstałych w wyniku ekstremalnych zjawisk naturalnych w uprawach leśnych założonych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–06 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–13, w dniach 3–14 października 2011 r. Biura Powiatowe ARiMR mogły po raz kolejny przyjmować zgłoszenia ponadnormatywnych uszkodzeń upraw leśnych.

Czytaj więcej

Ochrona drzewek

Kiedy mogę się dowiedzieć, czy moją działkę pod zalesienie trzeba będzie ogrodzić, czy też wystarczy zabezpieczanie posztuczne drzewek? Czy to ocenia się od razu przy sporządzaniu planu zalesieniowego, czy dopiero po założeniu uprawy?

Czytaj więcej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Moja gmina posiada ważny miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego. Tymczasem grunt, który posiadam i chciałbym zalesić, nie został uwzględniony jako „do zalesienia”, chociaż sąsiaduje z lasem i jest nawet wczęści porośnięty nalotem sosnowo-brzozowym o wysokości od 2–3 m (jakieś 15% powierzchni). Mało tego – te drzewka porastają nawet następną działkę, usytuowana dalej od lasu. Gdy na nią patrzeć, działka nadaje się wyłącznie podzalesienie. Czy mogę liczyć na wsparcie zalesienia z PROW, chociaż jak napisałem na początku – grunt nie jest uwzględniony w MPZP?

Czytaj więcej

Droga na działce

Czy w przypadku dwóch sąsiadujących działek rolnych należących do tego samego właściciela, ale przedzielonych nieutwardzoną drogą (gminną, istniejącą w planach) można je potraktować jako jedno zalesienie? Powierzchnia działek to 0,36 ha i 0,87 ha. Przez działkę rolną, którą chcę zalesić przebiega zwyczajowa droga gruntowa (nie ma jej w planach) o długości ok. 150 m. Czy muszę tę drogę zalesić wraz z powierzchnią? Czy jeśli nie, to powinienem ją wyłączyć z płatności?Druga rzecz: co zrobić w przypadku, gdy trzeba będzie postawić płot z siatki przeciw zwierzętom? Czy mogę wygrodzić tę drogę po obu jej stronach (co jest dodatkowym kosztem)? Czy w tej szczególnej sytuacji mogę liczyć na pełny zwrot kosztów?

Czytaj więcej

Zalesianie działki będącej współwłasnością

Czy możliwe jest zalesienie działki rolnej, która jestwspółwłasnością moją i mego nieżyjącego męża? Nie odbyła się jeszcze sprawaspadkowa. Gdyby taka sprawa miała miejsce, to gospodarstwo stałoby sięformalnie współwłasnością moją i mego niepełnoletniego (12 lat) syna. A może korzystniej zpunktu widzenia uzyskania dotacji do zalesiania będzie, jeśli swój udział w tejkonkretnej działce do zalesienia przepiszę w całości na małoletniegosyna i to on będzie właścicielemcałości? Tylko czy wtedy ja jako jego matka i właściciel gospodarstwarolnego mogę wystąpić o dotację na zalesianie?

Czytaj więcej

64 mln zł dopłat w 2012 roku

1 sierpnia zakończył się trwający dwa miesiące nabór wniosków w programie zalesieniowym PROW. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ich 3158. Liczba złożonych nowych wniosków (nie wynikających z kontynuacji zalesień z lat poprzednich) jest nieco wyższa niż w ubiegłym roku, kiedy wpłynęło ich przeszło 100 mniej. Być może to efekt zmiany przepisów, które od tego roku pozwalają uzyskać wsparcie do powierzchni mniejszej niż 0,5 ha i podnoszą górny limit wsparcia z 20 do 100 ha w okresie 2007–13. W związku z tym w bieżącym roku wpłynęło do ARiMR ok. 20 wniosków na zalesienie powierzchni przekraczającej 20 ha, na które wymagana jest decyzja środowiskowa wydawana przez RDOŚ.

Czytaj więcej

Nowelizacja rozporządzenia zalesieniowego

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. są wynikiem bieżących doświadczeń związanych z wdrażaniem przedmiotowego działania oraz mają na celu dostosowanie obowiązujących regulacji do zmian wynikających z przepisów Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Podzielona działka

Posiadam działkę rolną o powierzchni 2,45 ha. Na tej powierzchni zewidencjonowane grunty orne zajmują pow. 2 ha; powierzchnia ta obsiana jest zbożem. Pozostałe 0,45 ha to łąka, z której 0,30 ha jest również obsiane zbożem. Reszta, czyli 0,15 ha pozostawiłem w czarnym ugorze. Czy z tej powierzchni, 2,45 ha mogę zalesić wszystko, czy tylko jakąś część? Czy mogę zalesienia dokonać jeszcze w tym roku?

Czytaj więcej

Planuję w przyszłym roku zalesić dwie swoje działki

Planuję w przyszłym roku zalesić dwie swoje działki, ale ostatnio dowiedziałem się, że Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedaje grunt, który sąsiaduje z jedną z nich. Byłbym chętny to kupić i też zalesić. Wiem, że ARiMR ma programy dopłat do kredytów, m.in. na zakup ziemi. Czy w ramach tego programu można liczyć na wsparcie kupna ziemi z przeznaczeniem pod zalesienie?

Czytaj więcej

Sąsiad nie zgadza się na zalesienie

Chcę zalesić swoją działkę rolną i to samo chce zrobić mój sąsiad. Nie mam jeszcze wymaganego zaświadczenia, ale ustaliliśmy już, że nie ma przeciwwskazań w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Obie działki spełniają ponadto wymogi powierzchniowe. Ale jest pewien problem – pomiędzy naszymi polami jest działka o szerokości ok. 15 m i kiedy jej właściciel się dowiedział, że chcemy zalesiać, zaczął protestować (że las wyjałowi mu pole i będą tam żerowały dziki itp.). Czy ta osoba ma jakieś możliwości prawne, aby nam obu zalesienie zablokować?

Czytaj więcej

Dopłata do gruntu z samosiewem

Niedawno odziedziczyłem grunt rolny, który jest mocno porośnięty brzozą i sosną. Dowiedziałem się od leśniczego, ze mógłbym dostać dopłaty z UE do takiego gruntu w ramach programu zalesieniowego. Jakie podstawowe warunki musi spełniać taki rosnący już las, abym mógł złożyć wniosek i dostać dofinansowanie?

Czytaj więcej

Wycięcie samosiejek, a premia zalesieniowa

Posiadam grunt rolny, który spełnia wszystkie wymogi, by otrzymać wsparcie na zalesienie, lecz od kilku lat już go nie użytkuję i trochę zarósł. Drzewka nie są jeszcze w takim wieku, aby wymagane było pozwolenia na wycinkę z gminy. Czy gdybym wycięła te drzewka i w tym roku coś tam np. posiała, to czy wtedy przysługiwać mi będzie premia zalesieniowa przez 15 lat?

Czytaj więcej