NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Wydawnictwo OIKOS
Zalesianie
Premia zalesieniowa na 12 lat
Las Polski - Premia zalesieniowa na 12 lat

W kolejnym projekcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014––20 przybyło szczegółów, ale nie działań wspierających leśnictwo.

Efekty programu zalesieniowego
Las Polski - Efekty programu zalesieniowego
Do końca 2010 r. w ramach zalesień dotowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w Polsce przybyło przeszło 56,5 tys. ha lasu.

 

Doradcy od zalesień
Las Polski - Doradcy od zalesień
W każdym nadleśnictwie pracuje osoba odpowiedzialna m.in. za przygotowywanie planów zalesieniowych dla rolników. To rzesza ludzi, którzy na co dzień stykają się z najrozmaitszymi sytuacjami w tym zakresie. Jakie są ich doświadczenia?
Doradcy zalesieniowi a doradcy leśni
Las Polski - Doradcy zalesieniowi a doradcy leśni
Wsparcie unijne na zalesianiegruntów rolnych i innych niż rolne to formalnie dwa działania umiejscowione w krajowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szczegóły dotyczące pomocy na zalesianie reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z 19 marca2009 r.) w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej nazalesienie. Aby skorzystać z pomocy na zalesianie należy zalesienie zrealizować zgodnie z planem przygotowanym przez nadleśnictwo.
Uszkodzenia poklęskowe w uprawach
Las Polski - Uszkodzenia poklęskowe w uprawach
W związku z podpisaniem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi obwieszczenia o możliwości zgłoszenia uszkodzeń powstałych w wyniku ekstremalnych zjawisk naturalnych w uprawach leśnych założonych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–06 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–13, w dniach 3–14 października 2011 r. Biura Powiatowe ARiMR mogły po raz kolejny przyjmować zgłoszenia ponadnormatywnych uszkodzeń upraw leśnych.
Ochrona drzewek
Las Polski - Ochrona drzewek

Kiedy mogę się dowiedzieć, czy moją działkę pod zalesienie trzeba będzie ogrodzić, czy też wystarczy zabezpieczanie posztuczne drzewek? Czy to ocenia się od razu przy sporządzaniu planu zalesieniowego, czy dopiero po założeniu uprawy?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Las Polski - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Moja gmina posiada ważny miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego. Tymczasem grunt, który posiadam i chciałbym zalesić, nie został uwzględniony jako „do zalesienia”, chociaż sąsiaduje z lasem i jest nawet wczęści porośnięty nalotem sosnowo-brzozowym o wysokości od 2–3 m (jakieś 15% powierzchni). Mało tego – te drzewka porastają nawet następną działkę, usytuowana dalej od lasu. Gdy na nią patrzeć, działka nadaje się wyłącznie podzalesienie. Czy mogę liczyć na wsparcie zalesienia z PROW, chociaż jak napisałem na początku – grunt nie jest uwzględniony w MPZP?

Droga na działce
Las Polski - Droga na działce
Czy w przypadku dwóch sąsiadujących działek rolnych należących do tego samego właściciela, ale przedzielonych nieutwardzoną drogą (gminną, istniejącą w planach) można je potraktować jako jedno zalesienie? Powierzchnia działek to 0,36 ha i 0,87 ha.

Przez działkę rolną, którą chcę zalesić przebiega zwyczajowa droga gruntowa (nie ma jej w planach) o długości ok. 150 m. Czy muszę tę drogę zalesić wraz z powierzchnią? Czy jeśli nie, to powinienem ją wyłączyć z płatności?Druga rzecz: co zrobić w przypadku, gdy trzeba będzie postawić płot z siatki przeciw zwierzętom? Czy mogę wygrodzić tę drogę po obu jej stronach (co jest dodatkowym kosztem)? Czy w tej szczególnej sytuacji mogę liczyć na pełny zwrot kosztów?
Zalesianie działki będącej współwłasnością
Las Polski - Zalesianie działki będącej współwłasnością

Czy możliwe jest zalesienie działki rolnej, która jestwspółwłasnością moją i mego nieżyjącego męża? Nie odbyła się jeszcze sprawaspadkowa. Gdyby taka sprawa miała miejsce, to gospodarstwo stałoby sięformalnie współwłasnością moją i mego niepełnoletniego (12 lat) syna. A może korzystniej zpunktu widzenia uzyskania dotacji do zalesiania będzie, jeśli swój udział w tejkonkretnej działce do zalesienia przepiszę w całości na małoletniegosyna i to on będzie właścicielemcałości? Tylko czy wtedy ja jako jego matka i właściciel gospodarstwarolnego mogę wystąpić o dotację na zalesianie?

64 mln zł dopłat w 2012 roku
Las Polski - 64 mln zł dopłat w 2012 roku
1 sierpnia zakończył się trwający dwa miesiące nabór wniosków w programie zalesieniowym PROW. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ich 3158. Liczba złożonych nowych wniosków (nie wynikających z kontynuacji zalesień z lat poprzednich) jest nieco wyższa niż w ubiegłym roku, kiedy wpłynęło ich przeszło 100 mniej. Być może to efekt zmiany przepisów, które od tego roku pozwalają uzyskać wsparcie do powierzchni mniejszej niż 0,5 ha i podnoszą górny limit wsparcia z 20 do 100 ha w okresie 2007–13. W związku z tym w bieżącym roku wpłynęło do ARiMR ok. 20 wniosków na zalesienie powierzchni przekraczającej 20 ha, na które wymagana jest decyzja środowiskowa wydawana przez RDOŚ.
1 2 Następna

Las Polski - aktualny numer
Polecamy