Wskazówki dla autorów

7 marca 2011 10:32 2011 Wersja do druku


Potencjalnych autorów, chcących przesłać nam materiał do publikacji, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami. Zastosowanie się do nich zwiększa szanse, że Redakcja przychylnym okiem spojrzy na efekty ich pracy.

 

Objętość tekstu

Określamy ją na podstawie liczby znaków ze spacjami, a nie liczby stron (tę wartość możemy sprawdzić we właściwościach otwartego pliku Worda). Z zasady nie publikujemy materiałów dłuższych niż 12 tys. znaków ze spacjami. Materiały przeznaczone do działu „Informacje” (krótkie relacje z lokalnych wydarzeń, ciekawostki itp.) powinny mieć długość ok. 2 tys. znaków ze spacjami.

 

Tematyka

Przede wszystkim jesteśmy zainteresowani artykułami problemowymi, opisującymi w wiarygodny i rzetelny sposób konkretne, oryginalne zagadnienia. Takim artykułom możemy przeznaczyć więcej miejsca w czasopiśmie. W mniejszym stopniu interesują nas materiały podejmujące tematy ogólne, powszechnie znane, szeroko relacjonujące wydarzenia (np. miast obszernej relacji z konferencji, chętniej opublikujemy artykuł nt. jednego, kilku konkretnych zagadnień poruszanych w jej trakcie).

 

Charakter tekstu

„Las Polski” nie jest pismem naukowym i nie publikuje opracowań o takim charakterze. Stąd prosimy nie zamieszczać w treści przypisów i obszernej bibliografii, a redagując artykuły, nie stosować struktury przyjętej dla opracowań naukowych. Nie chcemy też, by język tekstów był nadmiernie sformalizowany. Nie oznacza to, że nie jesteśmy zainteresowani publikowaniem informacji o osiągnięciach naukowych i badawczych – zagadnienia te jednak powinny być wyjaśniane w przystępnej formie.

 

Kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego?

To pięć podstawowych pytań, na które należy odpowiedzieć, przygotowując informację prasową. Nie zapominajmy więc o dacie i miejscu opisywanych sytuacji. Większą uwagę poświęcajmy faktycznym bohaterom prezentowanych wydarzeń, nie zaś np. obecnym dostojnikom i ich tytułom. Czytelnika interesuje przebieg wydarzenia, ale też jego kontekst, przyczyny i skutki.

 

Aktualność

Informacje dotyczące wydarzeń bieżących powinny być przesyłane jak najszybciej po ich zakończeniu. Jeśli otrzymujemy materiały opisujące sytuacje, które miały miejsce kilka tygodni temu, najczęściej nie jesteśmy już nimi zainteresowani, bo nie zainteresują one także Czytelników.

 

Wyłączność

Przesłanie materiału do redakcji „Lasu Polskiego” jest tożsame z deklaracją, że nie został on złożony w żadnej innej redakcji. Dotyczy to w szczególności innych tytułów prasy leśnej i przyrodniczej.

 

Ilustracje

W wielu wypadkach to one zdecydują o możliwości opublikowania materiału.
Prosimy je przysyłać w postaci odrębnych plików, nie umieszczać ich w treści artykułu (zamiast tego mogą się tam znaleźć krótkie adnotacje z propozycją usytuowania). Dotyczy to nie tylko zdjęć i rysunków, ale też wykresów. Ilustracje powinny zostać opisane na końcu materiału tekstowego, w sposób jednoznacznie umożliwiający ich identyfikację. W opisie powinno znaleźć się nazwisko ich autora.

 

Rozmiary fotografii

Zdjęcia przekazywane redakcji powinny mieć dużą rozdzielczość. To, że zdjęcie wygląda dobrze na ekranie monitora komputerowego, nie oznacza, że nadaje się do opublikowania w druku. Wyjątkowo zdjęcia mogą zostać przesłane do redakcji w formie odbitek.

 

Autorstwo

Oczekujemy tekstów oryginalnych, nie będących kompilacją treści już opublikowanych, np. w Internecie. Każdy tekst, gdziekolwiek na niego natrafiamy, ma swego autora i jest chroniony prawem autorskim.

Artykuły nadsyłane do redakcji powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz zawierać informacje umożliwiające kontakt z autorem: telefon, e-mail, adres pocztowy.
Materiały niepodpisane traktujemy jak anonimy.

 

Wspomnienia i nekrologi

Krótkie wspomnienia o osobach zmarłych, zasłużonych dla swoich środowisk leśników, publikujemy bezpłatnie. Objętość takiego tekstu nie powinna przekraczać 2,5 tys. znaków ze spacjami. Warunkiem publikacji jest dostarczenie zdjęcia osoby, o której piszemy.

Nekrologi publikujemy w formacie kilkucentymetrowych modułów, przewidzianym standardem wielkości reklam.